Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України

Показані 1-20 із 36 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові внутрішніх справп.4. пп.1
2розробляє спеціальний механізм охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, визначає відповідно до законодавства порядок оперативно-службової діяльності органів Держприкордонслужби, їх підрозділів і несення прикордонної служби прикордонними нарядами, види практичних заходів, тактичних прийомів дій особового складу з протидії протиправній діяльностіп.4. пп.2
3розробляє вимоги до зразків озброєння і техніки, необхідних для охорони державного кордону, планує, організовує, бере участь у проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, будівельних та виробничих робіт у сфері своєї діяльності, здійснює контроль за якістю розробок і забезпечує проведення державних випробувань нових та модернізованих зразків озброєння і технікип.4. пп.24
4виконує функції державного замовника з розроблення, виробництва, постачання, ремонту технічних засобів охорони державного кордону, іншого військового майна, виконання робіт та надання послугп.4. пп.25
5приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на перетинання особами державного кордону в спрощеному порядкуп.4. пп.6. абз.1
6приймає рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти Українип.4. пп.6. абз.2
7організовує охорону державного кордону на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, забезпечує дотримання режиму державного кордону та прикордонного режимуп.4. пп.3
8організовує в установленому законодавством порядку здійснення прикордонного контролю та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажівп.4. пп.4
9організовує контроль за додержанням режиму в пунктах пропуску через державний кордонп.4. пп.5
10організовує охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних осіб, фізичних осіб, міжнародних організаційп.4. пп.7
11координує діяльність військових формувань та відповідних правоохоронних органів, пов’язану із захистом державного кордону, а також діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордонп.4. пп.8
12здійснює оперативно-розшукову діяльність та контроль за її провадженням органами Держприкордонслужби, взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами, що провадять таку діяльністьп.4. пп.9
13здійснює управління органами Держприкордонслужби, забезпечує їх бойову та мобілізаційну готовністьп.4. пп.10
14бере участь в міжнародному співробітництві у сфері захисту державного кордону, укладенні міжнародних договорів України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, забезпеченні їх виконання, а також участь у розробленні проектів міжнародних договорів про реадмісію, організовує в установленому порядку залучення та використання міжнародної технічної допомогип.4. пп.11
15організовує прикордонно-представницьку роботу відповідно до міжнародних договорів Українип.4. пп.12
16співпрацює з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать до компетенції Держприкордонслужби і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянствап.4. пп.13
17підтримує в установленому порядку взаємодію з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань охорони державного кордону, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній злочинності, контрабандній діяльностіп.4. пп.14
18встановлює дійсні та умовні найменування органів Держприкордонслужбип.4. пп.15
19організовує роботу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення діяльності пунктів пропуску через державний кордонп.4. пп.16
20забезпечує додержання вимог законодавства в процесі прийняття органами охорони державного кордону рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону, виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення таких осібп.4. пп.17
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси