Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План від 16.10.2014 № 1014-р

Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1014-2014-р

Текст документа від 13.10.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 жовтня 2014 р. № 1014-р
Київ

Про затвердження плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 1089-р від 13.10.2015}

Затвердити план коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 1014-р

ПЛАН
коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року

1. Забезпечити щорічне подання на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій щодо передбачення в місцевих бюджетах коштів для фінансування в першочерговому порядку інвестиційних проектів, спрямованих на переведення споживачів з природного газу на інші види палива та енергії, а також залучення інвестиційних коштів на ці цілі;

звітувати щокварталу Міненерговугіллю та Держенергоефективності про хід реалізації зазначених проектів.


Обласні та Київська міська держадміністрації.


2014-2017 роки.

2. Подавати щокварталу Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію з питань залучення інвестиційних коштів для фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на переведення споживачів з природного газу на інші види палива та енергії.


Міненерговугілля, Держенергоефективності.


2014-2017 роки.

3. Подати Кабінетові Міністрів України:

пропозиції щодо передбачення в Державному бюджеті України на 2015-2017 роки коштів для відшкодування частини суми кредитів, наданих суб’єктам господарювання для закупівлі енергозберігаючого обладнання, в тому числі теплогенеруючого, що працює з використанням інших видів палива, ніж природний газ, та населенню для придбання енергоефективного обладнання та матеріалів;

проекти актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядків використання зазначених коштів.


Держенергоефективності, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст.


2014-2017 роки.

4. Забезпечити щорічне подання на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій щодо передбачення в місцевих бюджетах коштів на цілі, зазначені у пункті 3 цього плану.


Обласні та Київська міська держадміністрації.


2014-2017 роки.

5. Розробити проекти нормативно-правових актів щодо застосування під час розрахунку тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, виробленої із застосуванням інших видів палива, ніж природний газ, за умови реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на переведення теплогенеруючого обладнання на альтернативні види палива:

механізму прискореної амортизації обладнання;

граничного рівня регуляторної норми доходів для таких проектів не нижче 25 відсотків.


НКРЕКП (за згодою), Держенергоефективності, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міненерговугілля.


Листопад 2014 року.

6. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо спрощення порядку передачі у концесію, оренду та зняття заборони на приватизацію об’єктів теплоенергетики комунальної форми власності.


Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Фонд державного майна, Міненерговугілля, Мін’юст, Антимонопольний комітет.


Листопад 2014 року.

7. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо імплементації терміна “біомаса” у національне законодавство відповідно до Директиви 2009/28/EC.


Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінприроди, Мін’юст, Держенергоефективності.


IV квартал 2014 року.

{Пункт 8 виключено на підставі Розпорядження КМ № 1089-р від 13.10.2015 }

9. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в частині скорочення обсягу споживання природного газу, збільшення обсягу використання енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії, та альтернативних видів палива.


Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінприроди, НКРЕКП (за згодою).


IV квартал 2015 року.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1089-р від 13.10.2015 }

10. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року як складової частини зобов’язань України перед Енергетичним Співтовариством.


Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінінфраструктури, Мін’юст.


Березень 2015 року.

11. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання питання щодо укладення теплогенеруючими організаціями, які виробляють теплову енергію на теплогенеруючому обладнанні, що працює з використанням альтернативних видів палива, довгострокових (строком до п’яти років) договорів у сфері теплопостачання.


Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, Мінфін, Мінрегіон, Міненерговугілля, Мін’юст.


Грудень 2014 року.

12. Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо спрощення процедури землевідведення для будівництва об’єктів з виробництва теплової та/або електричної енергії з використанням інших видів палива, ніж природний газ, у тому числі відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, шляхом видачі дозволів на:

розміщення таких об’єктів на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення;

надання земельних ділянок із земель державної або комунальної форми власності у користування власникам зазначених об’єктів за відсутності плану зонування або детального плану території.


Укргеодезкартографія, Мінрегіон, Мінагрополітики, Держенергоефективності, Міненерговугілля.


Січень 2015 року.

13. Розробити механізми стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання, у тому числі спрямовані на скорочення строків видачі та зменшення кількості дозвільних документів, необхідних для реалізації проектів, що пов’язані із заміщенням споживання природного газу.


Мінрегіон, НКРЕКП (за згодою), Держенергоефективності.


Листопад 2014 року.

14. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону України щодо забезпечення енергоефективності будівель, що передбачатиме, зокрема, механізми стимулювання здійснення енергозберігаючих заходів у будівлях.


Мінрегіон, Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, Держенергоефективності.


Листопад 2014 року.

15. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону України щодо внесення змін до Законів України “Про теплопостачання” і “Про природні монополії” стосовно стимулювання впровадження енергоефективних технологій та здійснення енергозберігаючих заходів, переходу до використання альтернативних видів палива, переходу суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання.


НКРЕКП (за згодою), Мінрегіон, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Мін’юст, Держенергоефективності.


Листопад 2014 року.

{Пункт 16 виключено на підставі Розпорядження КМ № 1089-р від 13.10.2015 }

17. Забезпечити підготовку проектів заміщення природного газу на теплоелектроцентралях шляхом переведення на вугілля та інші види палива вітчизняного виробництва.


Міненерговугілля,
НКРЕКП (за згодою),
Мінприроди, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, Національна академія наук.


2014-2017 роки.

{Пункт 18 виключено на підставі Розпорядження КМ № 1089-р від 13.10.2015 }

19. Вжити заходів до поширення досвіду суб’єктів господарювання в частині виробництва і споживання інших видів палива, ніж природний газ, шляхом проведення:

інформаційних кампаній у засобах масової інформації стосовно переваг енергоефективних технологій та використання відновлюваних джерел енергії;

семінарів і тренінгів для представників центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.


Держенергоефективності, Держкомтелерадіо, Мінфін, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінагрополітики, обласні та Київська міська держадміністрації.


2014-2017 роки.


Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси