Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру

Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа, Заява від 07.12.2005 № 1176

Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 1176-2005-п

Текст документа від 11.02.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 7 грудня 2005 р. N 1176 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }

Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 778 ( 778-2008-п ) від 03.09.2008 N 340 ( 340-2010-п ) від 12.05.2010 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 778 ( 778-2008-п )

______________________________ (керівнику дозвільного органу)

______________________________

ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________

__________________________________________________________________ (назва документа дозвільного характеру)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (об'єкт, на який видається документ)

__________________________________________________________________ (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

__________________________________________________________________ (вид діяльності згідно з КВЕД)

__________________________________________________________________ (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище

__________________________________________________________________ фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________ ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

__________________________________________________________________ (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

__________________________________________________________________ (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

________________ ________________ (телефон) (телефакс)

"___" ____________ 200_ р. __________________________________ (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви: ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заповнюється державним адміністратором:

------------------------------------------------------------------

| "___" ____________ 200_ р. |Реєстраційний номер _______________|

|(дата надходження заяви) | |

| |___________________________________|

|____________________ | (ініціали та прізвище |

| (підпис) | державного адміністратора) |

------------------------------------------------------------------

{ Форма в редакції Постанови КМ N 778 ( 778-2008-п ) від 03.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 340 ( 340-2010-п ) від 12.05.2010 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси