НазваЗначення (2015 р.)Динаміка
Обсяг реалізованої продукції0 млн. грн.0,0,0,0,0
Кількість підприємств (за КВЕД)170 од.81,65,68,140,170
Імпорт16 420,633 тис. дол.59875.63618,110878.0649,90103.29227,50030.23825,16420.63336
Експорт16 168,241 тис. дол.16078.22723,15441.70624,17610.78876,9427.27883,16168.24066
Додана вартість0 млн. грн.0,0,0,0,0
Стан заповнення ринку
100%

Схема бізнес-процесів

graph TD p304["Виробництво цементного клінкеру"]-->m143["Клінкери цементні"] p304["Виробництво цементного клінкеру"]-->p305["Виробництво цементу"] p305["Виробництво цементу"]-->m144["Портландцемент, цемент глиноземистий,
цемент безклінкерний шлаковий і цементи
гідравлічні подібні"] p306["Постачання цементної сировини"]-->p304["Виробництво цементного клінкеру"] p306["Постачання цементної сировини"]-->m145["Вапняк і гіпс"] p306["Постачання цементної сировини"]-->m146["Крейда та доломіт некальцинований"] p306["Постачання цементної сировини"]-->m147["Суміші шлаку та відходів промислових
подібних, що містять або не містять гальку,
гравій, щебінь і кремінь, для будівельних
цілей"] p306["Постачання цементної сировини"]-->m148["Глини інші, андалузит, кіаніт і силіманіт;
муліт; землі шамотні чи динасові"] class m143 market; class p304 process; class p305 process; class m144 market; class p306 process; class m145 market; class m146 market; class m147 market; class m148 market;