Енергоефективність та енергозбереження на стороні споживання

НазваЗначення (2015 р.)Динаміка
Обсяг реалізованої продукції0 млн. грн.0,0,0,0,0
Кількість підприємств (за КВЕД)0 од.0,0,0,0,0
Імпорт0 тис. дол.0,0,0,0,0
Експорт0 тис. дол.0,0,0,0,0
Додана вартість0 млн. грн.0,0,0,0,0
Стан заповнення ринку
90%

Схема бізнес-процесів

graph TD p293["Моніторинг споживання енергоресурсів"]-->p307["Енергетичний аудит "] p294["Визначення (пошук) джерел фінансування
заходів з енергоефективності"]-->m152["Залучений капітал"] m152["Залучений капітал"]-->p307["Енергетичний аудит "] m152["Залучений капітал"]-->p308["Розробка проектно-кошторисної документації"] m152["Залучений капітал"]-->p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"] p307["Енергетичний аудит "]-->m123["Послуги у сфері інжинірингу, пов'язані
з енергетичними проектами"] m123["Послуги у сфері інжинірингу, пов'язані
з енергетичними проектами"]-->p308["Розробка проектно-кошторисної документації"] p308["Розробка проектно-кошторисної документації"]-->m128["Проектно-кошторисна документація"] m128["Проектно-кошторисна документація"]-->p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"] p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"]-->m126["Послуги з установлення та монтажу устатковання
електричного"] m126["Послуги з установлення та монтажу устатковання
електричного"]-->p311["Проведення державної експертизи, кваліфікації
(за необхідності)"] p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"]-->m125["Послуги з установлення та монтажу устатковання
керування виробничими процесами"] m125["Послуги з установлення та монтажу устатковання
керування виробничими процесами"]-->p311["Проведення державної експертизи, кваліфікації
(за необхідності)"] p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"]-->m103["Послуги з обладнання вузлів обліку"] m103["Послуги з обладнання вузлів обліку"]-->p312["Моніторинг результатів заходів з підвищення
енергоефективності та енергозбереження"] p310["Встановлення та модернізація обладнання,
термомодернізація будівель, споруд
та комунікацій"]-->m124["Послуги з термомодернізації будівель,
споруд"] m124["Послуги з термомодернізації будівель,
споруд"]-->p311["Проведення державної експертизи, кваліфікації
(за необхідності)"] p311["Проведення державної експертизи, кваліфікації
(за необхідності)"]-->m127["Послуги адміністративні в паливно-енергетичній
сфері"] m127["Послуги адміністративні в паливно-енергетичній
сфері"]-->p312["Моніторинг результатів заходів з підвищення
енергоефективності та енергозбереження"] class p293 process; class p307 process; class m152 market; class p294 process; class p308 process; class p310 process; class m123 market; class m128 market; class m126 market; class p311 process; class m125 market; class m103 market; class p312 process; class m124 market; class m127 market;