Показані 1-20 із 33 записів.
Назва
Порядок вчинення електронних правочинів
Обов'язкова передача на зберігання посилених сертифікатів відкритих ключів, документованої інформації акредитованим центром сертифікації ключів у разі припинення його діяльності
Обов’язкове передавання документованої інформації до Засвідчувального центру НБУ центром сертифікації ключів у разі припинення його діяльності
Ведення Реєстру суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом
Ведення електронного реєстру чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
Вимоги до алгоритмів формування ключів шифрування ключів та захисту особистих ключів електронного цифрового підпису та особистих ключів шифрування
Вимоги до форматів транспортних контейнерів особистих ключів електронного цифрового підпису та особистих ключів шифрування
Вимоги до інтерфейсів засобів криптографічного захисту інформації
Вимоги до форматів контейнерів зберігання особистих ключів електронного цифрового підпису, особистих ключів шифрування та сертифікатів відкритих ключів
Організаційно-методологічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу
механізм ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг та ідентифікації його користувачів
Вимоги до формату посиленого сертифіката відкритого ключа
Вимоги до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами
Вимоги до формату списку відкликаних сертифікатів
Вимоги до формату підписаних даних
Вимоги до протоколу фіксування часу
Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката
Вимоги до регламенту центру сертифікації ключів
Державна експертиза в сфері криптографічного захисту інформації
Державний контроль за додержанням вимог законодавства у сфері електронного цифрового підпису