Опис критеріїв рейтингу "Відкритість уряду"

  • Реалізація принципу інформаційної відкритості
  • Забезпечення роботи з відкритими даними
  • Публічність планів діяльності уряду
  • Публічність звітності уряду
  • Інформування про роботу зі зверненнями громадян
  • Взаємодія з громадською радою
  • Антикорупційна експертиза і громадський моніторинг правозастосування

Взаємодія з громадською радою для будь-якого міністерства є кроком на шляху до прямої демократії, коли будь-які рішення виконавчої влади аналізуються й модернізуються з огляду на думку громадськості. За даних умов важливим є висвітлення роботи такого органу для максимальної публічності й створення кола найбільшої довіри суспільства стосовно державного органу.

Максимально можливий результат – 8 балів.

Партнер: