Опис критеріїв рейтингу "Відкритість уряду"

  • Реалізація принципу інформаційної відкритості
  • Забезпечення роботи з відкритими даними
  • Публічність планів діяльності уряду
  • Публічність звітності уряду
  • Інформування про роботу зі зверненнями громадян
  • Взаємодія з громадською радою
  • Антикорупційна експертиза і громадський моніторинг правозастосування

Одним з найважливіших показників відкритості будь-якого міністерства є фінансовий звіт. Найперше, це звіти та методика держзакупівель. Головна різниця в показниках є результатом різного рівня деталізації документів, наявності пояснювальних матеріалів та звітів щодо виконання планів.

Максимально можливий результат – 14 балів.

Партнер: