Київ
Місто, що досліджується: Київ
Місце в рейтингу: 6-8
Кількість підприємств за регіонами: 76227 одиниць
Постійне населення: 2874.9 тис осіб
Доходи населення: 338679 млн грн

Легкість створення підприємства: 15 балів

Назва показникаЗначенняБали
Легкість створення підприємства (балів)82
Середня тривалість реєстрації юридичної особи державним реєстратором (днів)32
Кількість візитів до органу податкової служби для добровільної реєстрації підприємства платником ПДВ (візитів)12
Тривалість процедури добровільної реєстрації суб'єкта господарювання платником ПДВ (днів)42
Тривалість виготовлення печатки підприємства (днів)22
Вартість виготовлення печатки підприємтсва (грн)3752
Тривалість відкриття поточного рахунку у банку (днів)12
Вартість відкриття поточного рахунку в банку (грн)1503
Загальна тривалість створення підприємства (днів)724
Загальна вартість створення підприємства (грн)15028
Загальна кількість візитів для створення підприємства (візитів)130

як ми рахуємо

Партнер: