Житомирська область

Житомирська область
Місто, що досліджується: Житомир
Місце в рейтингу: 14-16
Кількість підприємств за регіонами: 5930 одиниць
Постійне населення: 1244.8 тис осіб
Доходи населення: 51618 млн грн

Податкове навантаження (місцеві податки): 9 балів

Назва показникаЗначенняБали
Податкове навантаження (місцеві податки) (балів)35
Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (для юридичних осіб) (% розміру мінімальної заробітної плати)110
Ставка туристичного збору (% від вартості проживання (ночівлі))1,00%0
Ставка земельного податку (% від нормативної грошової оцінки ділянок)110
Орендна плата за земельну ділянку (% від нормативної грошової оцінки ділянок)33
Ставка єдиного податку для 1 групи (% від розміру прожиткового мінімуму)10,00%5
Ставка єдиного податку для 2 групи (% від мінімальної заробітної плати)20,00%0

як ми рахуємо

Партнер: