Опис критеріїв рейтингу "Відкритість уряду"

  • Реалізація принципу інформаційної відкритості
  • Забезпечення роботи з відкритими даними
  • Публічність планів діяльності уряду
  • Публічність звітності уряду
  • Інформування про роботу зі зверненнями громадян
  • Взаємодія з громадською радою
  • Антикорупційна експертиза і громадський моніторинг правозастосування

Корупція – фактор будь-якого органу виконавчої влади. Вона проявляється у двох напрямках – підготовці нормативно-правових актів, – до прикладу, законів чи постанов міністерства, – або ж у використанні владних повноважень заради особистої вигоди. Публічність у боротьбі з корупцією є невід’ємною складовою діяльності органів виконавчої влади.

Максимально можливий результат – 8 балів.

Партнер: