Інфраструктура

Частка транспорту у ВВП країни становить лише 6,63 %, тоді як в 2008 році становила близько 12%.

Розвинена транспортна інфраструктура має стратегічне значення для держави, від неї залежить ефективність роботи інших галузей промисловості, а отже, й економічного добробуту країни.

Створення ефективної системи державного регулювання ринків міжміського автобусного сполучення, послуг таксі та міжнародних вантажних перевезень дозволить лібералізувати ринок, що піде на користь як бізнесу, так і кінцевому споживачу.

Найближчі події

Онлайн-консультація щодо державного регу...

Залишайте свої зауваження, коментарі й пропозиції до Зеленої книги "Будівництво та ремонт автомобіль...

Дивитись