Поширені питання

Малі та середні підприємства (МСП) є основою економіки європейських країн: вони створюють робочі місця та мотивують розвиток економічного середовища. Стабільне зростання економіки України можливе лише при створенні сприятливих умов для ведення бізнесу – коли держава надає підтримку та відкриває нові можливості для розвитку. Необхідними передумовами для цього є відсутність адміністративних бар’єрів та надмірного регуляторного тягаря, а також зрозумілі та прозорі правила для всіх учасників ринку.

Проте наразі бізнес в Україні продовжує стикатися з надмірно зарегульованими ринками та суперечливими і застарілими регуляторними правилами, які суттєво обмежують підприємницький потенціал. Бізнес потребує нагального запровадження чітких правил гри та ефективних регуляторних рішень. Спроможний бізнес – це нові робочі місця та додаткові інвестиції в економіку країни.

Для реалізації реформи держрегулювання в липні 2016 року Урядом України в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) спільно з іншими міністерствами було створено 6 Робочих груп з питань регуляторної політики за обраними секторами економіки. Робочими групами визначено 18 пріоритетних ринків, що першочергово потребують регуляторних змін в Україні.

У вересні 2016 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі спільно з Державною регуляторною службою (ДРС) та Офісом ефективного регулювання (BRDO) розпочато системний перегляд ринків та аналіз існуючих регуляторних правил, зокрема тих, що застаріли та заважають веденню бізнесу. Так, більше 10 тис. нормативно-правових актів підлягають перегляду в секторах сільського господарства, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, контролю і нагляду, міжнародної торгівлі та інформаційних технологій.

Основною метою є скасування ворожих для бізнесу норм та зниження адміністративного навантаження на малі та середні підприємства (МСП) для мотивації їхнього розвитку.

Наступним кроком є запровадження ефективних для держави та дружніх для бізнесу регуляторних рішень у пріоритетних ринках, які сприяли б зростанню конкурентоспроможності українських МСП. Вдосконалені умови регулювання мінімізують бар'єри для бізнесу при виході на ринки, дадуть можливості для розвитку, забезпечать стабільність ведення бізнесу, збільшать кількість інвестицій та створять додаткові робочі місця.

Крім того, якісні регуляторні зміни мають відповідати кращим міжнародним практикам, в тому числі, враховувати вимоги Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA) та Угоди про асоціацію (AA).

Чому це важливо?

Український бізнес зможе отримати доступ до міжнародних ринків, що досі є закритими через невідповідність законодавства. Більш того, чіткі та зрозумілі правила сприятимуть зростанню інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів.

Ефективні працюючі рішення – це рішення, вироблені спільно з учасниками ринку. Отже, конструктивний обмін думками та цілеспрямована участь бізнес-спільноти у процесі прийняття рішень, або іншими словами - діалог між державою та заінтересованих сторонами, є одним з найважливіших етапів для створення ефективних та сприятливих для бізнесу регуляторних змін. Міжнародний досвід свідчить, що публічний діалог є невід'ємною складовою дієвої регуляторної реформи. Підхід, коли позиція бізнесу нехтується при виробленні правил на ринку є завідомо програшною.

Держава зацікавлена знайти конструктивний підхід до регуляторної реформи протягом найближчих 12 місяців та мотивує бізнес-спільноту до активної участі у процесі. Адже регуляторні зміни будуть безпосередньо впливати на діяльність бізнесу. Публічний Діалог започатковано, аби стати дієвим каналом комунікації між бізнес-спільнотою, яка зможе висловити свою думку, зауваження та пропозиції та державою, що готова почути конструктивні ідеї заінтересованих сторін, що працюють на конкретному пріоритетному ринку.

Реальний конструктивний діалог формує розуміння, надає обґрунтування пропозицій сторін щодо норм регулювання та створює імпульс для змін. Завдяки широкому інформуванню та максимальному залученню учасників ринку до вироблення регуляторної політики, Діалог збільшує шанси реального впровадження орієнтованих на МСП змін і поліпшення умов ведення бізнесу на ринку в цілому.

Отже, спільні зусилля, конструктивні пропозиції та експертний внесок ділового співтовариства у пошуку рішень регуляторних проблем на пріоритетних ринках – запорука вироблення саме тих правил, що дозволять бізнесу повноцінно реалізувати підприємницький потенціал і створити сприятливе бізнес-середовище в Україні.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), Державна регуляторна служба (ДРС), а також галузеві міністерства, що є відповідальними за конкретні сектори економіки, є ініціаторами проведення Діалогу щодо вдосконалення процесу реформування регуляторного поля. Робочими групами визначено пріоритетні ринки, що потребують першочергової уваги, та об’єднані наступними 6 секторами: будівництво, енергетика, транспорт та інфраструктура, контроль і нагляд, міжнародна торгівля та інформаційні технології, сільське господарство.

Держава запрошує до участі бізнес-спільноту, бізнес-асоціації, представників громадянського суспільства, науковців та засоби масової інформації на національному та регіональному рівнях. Особлива увага у регіонах приділятиметься залученню до Діалогу місцевих органів влади.

Проведення Публічного Діалогу та просування регуляторної реформи здійснюється Офісом ефективного регулювання (BRDO) - незалежним експертним центром, що проводить аналіз існуючого регуляторного поля та готує пропозиції щодо втілення у регуляторних рішеннях найкращих світових практик та стандартів. BRDO забезпечує прозорість процесу та слідкує за тим, щоб регуляторні пропозиції дійсно враховували інтереси українського бізнесу. Проект Публічного Діалогу та регуляторної реформи підтримуються Європейським Союзом через проект EU4Business|FORBIZ.

Діалог сфокусовано на ідентифікації регуляторних проблем та пошуку відповідних рішень на одному з пріоритетних ринків. Метою конструктивного діалогу між державою і представниками бізнес-спільноти є визначення доцільних та ефективних рішень, що врегулюють проблеми і зменшать регуляторний тягар на бізнес.

Існуючі проблемні питання кожного з пріоритетних ринків аналізуються експертами, що входять до Робочих груп разом з експертами BRDO і викладаються у так званих Зелених книгах – документах, присвячених аналізу проблематик обраних ринків. З метою визначення найбільш ефективних методів вирішення проблемних питань, окреслених у Зеленій книзі, та, можливо, доповнення їх переліку за допомогою залучення бізнесу, передбачено низку можливостей для зворотного зв'язку:

  • онлайн-консультації на порталі regulation.gov.ua
  • участьу загальнонаціональних та регіональних Круглих столах.

Заінтересовані сторони мають змогу ознайомитись з відповідною пріоритетному ринку Зеленою книгою (проблематикою), що публікується у відкритому доступі на порталі regulation.gov.ua, згідно з графіком старту діалогу за кожним із напрямків. Попереднє ознайомлення з аналізом проблематики допоможе забезпечити конструктивний діалог під час національних та регіональних круглих столів, а також змістовні онлайн-консультації. Публікація кожної Зеленої книги супроводжується інформуванням громадськості на відкритих ресурсах урядових структур, міністерств, BRDO та Платформи ефективного регулювання regulation.gov.ua. За посиланням http://regulation.gov.ua/calendar можна ознайомитись з графіком публікацій Зелених книг та проведення національних та регіональних круглих столів за кожним з пріоритетних ринків.

Координація проведення Діалогу між державою та заінтересованими сторонами/бізнесом здійснюється експертами BRDO. За результатами Діалогу – проведення онлайн-консультацій та круглих столів – готуються так звані Білі Книги – документи, які містять конкретні пропозиції, що є основою для проектів законів та інших регуляторних рішень у пріоритетних ринках. Це і є конструктивним і цілеспрямованим результатом Публічного Діалогу.

В якості першого кроку, що веде до підготовки проектів оновлених регуляторних рішень, виступає Зелена книга до кожного з пріоритетних ринків. Зелена книга готується Офісом ефективного регулювання разом з Робочими групами під керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі та у тісній співпраці з Державною регуляторною службою та галузевими міністерствами. Проблематика, викладена у Зеленій книзі, є предметом Публічного Діалогу. Результати Публічного Діалогу відображаються у Білій книзі, що є основою проекту конкретного регуляторного рішення. Таким чином, Зелена книга містить опис проблематики, а Біла книга - пропозиції до рішень. Такий алгоритм є одним з ключових інструментів комплексного підходу до процесу регуляторних змін.

  • Завітайте на Платформу ефективного регулювання - СЮДИ
  • Оберіть сектор та ринок, які вас цікавить
  • Ознайомтесь із Зеленою книгою щодо ринку, в якій проаналізовано його регуляторну проблематику
  • Залиште Ваші коментарі та пропозиції з окресленої в Зеленій книзі проблематики за допомогою онлайн консультацій або …
  • … зареєструйтесь на національний або регіональний круглий стіл. Ознайомитись з графіком проведення обговорення можна ТУТ
  • Слідкуйте за останніми новинами в сфері регуляторних змін ТУТ

Результатом Публічного Діалогу стане напрацювання нормативно-правової бази, що враховує позиції усіх заінтересованих сторін. Правила, створені шляхом діалогу, забезпечать оптимальні умови ведення і розвитку бізнесу.

Ефективні регуляторні рішення підвищать ділову активність, будуть спряти зростанню інвестиційної привабливості країни та впровадженню нових технологій, створенню нових робочих місць та підвищенню конкурентоспроможності України на світовому ринку.