Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336"

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін

до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336"

І. Визначення проблеми

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – постанова № 1336) затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі - Перелік) та установлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, при перевищенні якого є обов’язковим застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Однак, за період дії постанови № 1336 відбулися як зміни у законодавстві, так і значні інфляційні процеси в країні. Так, протягом 2014-2016 років ціни на товари та послуги в Україні зросли майже в двічі (2014 рік - 124, 9%, 2015 рік - 143,3%, 2016 рік – 112,4 %)[1].

Тому, суб’єкти малого, а здебільшого мікробізнесу, які реалізують товари та надають послуги в незначних обсягах, опинилися в умовах звуження споживчої активності населення, девальвації офіційного курсу гривні тощо.

Враховуючи викладене, граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, потребує перегляду.

Отже, внесення змін до постанови № 1336 насамперед обумовлене необхідністю спрощення проведення розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій та зменшенню витрат суб’єктів малого (мікро) бізнесу при продажу товарів та наданні послуг в незначних обсягах.

Основні групи (підгрупи), на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни - Ні
Держава Так -
Суб’єкти господарювання, Так -
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так -

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

 • ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;
 • діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.
 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є спрощення проведення суб’єктами малого (мікро) бізнесу, які реалізують товари та надають послуги в незначних обсягах, розрахункових операцій, а також приведення постанови № 1336 у відповідність до вимог чинного законодавства.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання суперечитиме актам вищої юридичної сили, оскільки зазначеною статтею Закону, підприємницька діяльність звільняється не тільки від застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також, на відміну від Переліку, і від використання розрахункових книжок, що у деяких випадках може призвести до фінансових зловживань, ухилення від сплати податків, і, як наслідок, до зменшення надходжень до Державного бюджету. Крім того включення зазначених доповнень до Переліку у разі послідуючого підтвердження доцільності такого рішення, не виключає можливості внесення їх відповідної статті Закону.    
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання суперечитиме актам вищої юридичної сили, оскільки діючий Перелік потребує актуалізації шляхом приведення у відповідність до законодавства. Крім того, ураховуючи, що за період дії постанови № 1336 відбулися значні інфляційні процеси, потребує перегляду граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим.  
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання є найбільш прийнятним та ефективним способом, оскільки внесення змін до постанови № 1336 ліквідує протиріччя між постановою та нормами законодавства, спростить проведення розрахункових операцій та сприятиме зменшенню витрат суб’єктами господарювання при продажу товарів та наданні послуг в незначних обсягах.
 
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави:  
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. Відсутні, оскільки зазначеною статтею Закону, підприємницька діяльність звільняється не тільки від застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також, на відміну від Переліку, і від використання розрахункових книжок, що у деяких випадках може призвести до фінансових зловживань, ухилення від сплати податків. Зменшення надходжень до Державного бюджету за рахунок ухилення від сплати податків.
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   Ситуація залишиться на існуючому рівні.   Витрати залишаться на існуючому рівні  
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 Недопущення виникнення перешкод для суб’єктів господарювання – представників малого та середнього бізнесу при здійсненні роздрібної торгівлі споживчими товарами та наданні послуг з незначним обсягом розрахункових операцій. Не передбачаються.  
  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:  
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. В цілому – наявні неопосередковані вигоди через поліпшення обслуговування споживачів у сільській місцевості, забезпечення їх права щодо належних якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також задоволення потреб споживачів у товарах та послугах належної якості.   Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   Ситуація залишається на існуючому рівні.     Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 В цілому – наявні неопосередковані вигоди через поліпшення обслуговування споживачів у сільській місцевості, забезпечення їх права щодо належних якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також задоволення потреб споживачів у товарах та послугах належної якості   Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з боку громадян.
 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*:

Припущено, що у випадку запровадження такого регулювання, кількість суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватиметься запропоноване регулювання становитиме 1500 одиниць.

 
Показник Великі* Середні* Малі* Мікро* Разом*
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 200 1300 1500
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 13,4 86,6 100%
*За інформацією ДФС та експертних досліджень.  
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. Звільнення не тільки від застосування реєстраторів розрахункових операцій, а й від використання розрахункових книжок.   Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на придбання реєстратора розрахункових операцій, реєстрація його в органах доходів і зборів, технічне обслуговування, ремонт тощо у разі перевищення платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу в 1 млн. гривень.  
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін. Ситуація залишиться на існуючому рівні     Витрати залишаться на існуючому рівні. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання, у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, складатимуть 22735 грн.* Часу - 140 годин. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання за п’ять років, складатимуть 80 520 грн. Прогнозні показники витрат, у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть 34102500 грн (22735Х1500). Прогнозні показники витрат за п’ять років для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть 170512500 грн(34102500Х5).  
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 Спростить проведення розрахункових операцій за рахунок звільнення від необхідності придбання та застосування реєстраторів розрахункових операцій, сприятиме зменшенню витрат суб’єктів господарювання при продажу товарів та наданні послуг в незначних обсягах, що у свою чергу дасть можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності. У разі не перевищення суб’єктом господарювання граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, прогнозується зменшення витрат: Для одного суб’єкта господарювання економія складатиме22735 грн. Для суб’єктів господарювання загалом економія складатиме – 34 102 500 грн. У разі не перевищення суб’єктом господарювання запропонованого проектом граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, витрати на придбання реєстратора розрахункових операцій, реєстрація його в органах доходів і зборів, технічне обслуговування, ремонт тощо, ВІДСУТНІ.

*Для застосування у своїй діяльності РРО, одному суб’єкту господарської діяльності необхідно(в перший рік регулювання):

1.Придбати РРО (в середньому 1 РРО та укласти договір на сервісно-технічне обслуговування РРО з Центром сервісного обслуговування (ЦСО);

Фінансові витрати в середньому 6500 грн.(+158 грн. на придбання) Часові витрати на придбання РРО та укладання договору на сервісно -технічне обслуговування – 8 годин;

2.Здійснити реєстрацію РРО : Резервування фіскального номера в ДПІ; Подання зарезервованого номеру в Центр сервісного обслуговування; Отримання Довідки про опломбування РРО та Акт введення РРО в експлуатацію; Подання Довідки про опломбування РРО та Акту введення РРО в експлуатацію до органів доходів і зборів; Фінансові витрати(в середньому) - 1271 грн.Часові витрати, в середньому, складатимуть 64 години.

 1. Придбання книги обліку касових операцій та реєстрація її в органах доходів і зборів;

Часові витрати – 24 години (229 грн).

 1. Витрати на процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. В середньому витрачається 3 години(60 грн).
 2. Витрати на процедури організації виконання вимог регулювання. В середньому 40 годин в місяць на ведення книги обліку касових операцій(9533 грн).
 3. Витрати на забезпечення процесу перевірок. В середньому 4 години на дві перевірки в рік (які очікуються)(159 грн).
 4. Витрати на витратні матеріали: Придбання касової стрічки – в середньому 3 рулона в місяць – 205 грн.
 5. Витрати на підготовку РРО до роботи та введення в експлуатацію, що включає: роботи по введенню в експлуатацію РРО, фіксалізація РРО, введення шапки чеку, програмування до 20 найменувань товарів, підготовка до роботи однієї особи, опломбування РРО засобами контролю тощо. Середня вартість таких послуг, які надаються ЦСО – 300 грн.
 6. Витрати на технічне обслуговування РРО. Середня вартість послуг з технічного обслуговування ЦСО одного РРО в місяць, в середньому становить – 180 грн/міс.- 2160 грн.
 7. Витрати на передачу інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку(в середньому 60 Мб/день – 2160 грн).
ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей  
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. 1 Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання суперечить актам вищої юридичної сили, оскільки зазначеною статтею Закону, підприємницька діяльність звільняється не тільки від застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також, на відміну від Переліку, і від використання розрахункових книжок, що не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   1 Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу.  
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 4 Внесення змін до постанови № 1336 є найбільш прийнятним та ефективним способом, який і дозволить досягти мети державного регулювання, визначеної у пункті 2 цього аналізу регуляторного впливу. Внесення змін до постанови № 1336 ліквідує протиріччя між постановою та нормами законодавства, спростить проведення розрахункових операцій та сприятиме зменшенню витрат суб’єктами господарювання при продажу товарів та наданні послуг в незначних обсягах, що у свою чергу дасть можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності.  
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. Для держави: В цілому – наявні неопосередковані вигоди через поліпшення обслуговування споживачів у сільській місцевості, забезпечення їх права щодо належних якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також задоволення потреб споживачів у товарах та послугах належної якості. Для суб’єктів господарювання: Звільнення не тільки від застосування реєстраторів розрахункових операцій, а й від використання розрахункових книжок. Витрати суб’єкта господарювання включатимуть витрати на придбання реєстратора розрахункових операцій, реєстрація його в органах доходів і зборів, технічне обслуговування, ремонт тощо у разі перевищення платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу в 1 млн. гривень.     Є недоцільною альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та суперечить актам вищої юридичної сили.  
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   Для держави: Ситуація залишиться на існуючому рівні. Для суб’єктів господарювання: Відсутні Для держави: Витрати залишаться на існуючому рівні Для суб’єктів господарювання: Витрати залишаться на існуючому рівні. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання, у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, складатимуть 22735 грн. Часу - 80 годин. Прогнозні витрати для одного суб’єкта господарювання за п’ять років, складатимуть 80520 грн. Прогнозні показники витрат, у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть 34102500 грн (22735Х1500). Прогнозні показники витрат за п’ять років для суб’єктів господарювання загалом, складатимуть 170512500 грн(34102500Х5).     Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання та не відповідатиме вимогам діючого законодавства
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 Для держави: В цілому – наявні неопосередковані вигоди через поліпшення обслуговування споживачів у сільській місцевості, забезпечення їх права щодо належних якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів, а також задоволення потреб споживачів у товарах та послугах належної якості Для суб’єктів господарювання:   1. Спростить проведення розрахункових операцій за рахунок звільнення від необхідності придбання та застосування реєстраторів розрахункових операцій. 2. Зменшить витрати суб’єктів господарювання при продажу товарів та наданні послуг в незначних обсягах. Для одного суб’єкта господарювання економія складатиме – 22735 грн. Для суб’єктів господарювання загалом економія складатиме – 34 102 500 грн. 3. Дасть можливість направити вивільнені кошти на розвиток підприємницької діяльності.   Для держави: Реалізація не потребує додаткових витрат з Державного бюджету. Для суб’єктів господарювання: Реалізація не потребуватиме додаткових витрат.   Є найбільш оптимальною серед запропонованих альтернатив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.                                                                            
 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Включення визначених видів діяльності до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якою визначаються види підприємницької діяльності, звільнені від застосування реєстраторів та розрахункових книжок. Недоцільна, оскільки суперечить актам вищої юридичної сили, може призвести до фінансових зловживань, ухилення від сплати податків, і, як наслідок, до зменшення надходжень до Державного бюджету, що не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання. Відсутні.
Альтернатива 2 Залишення постанови № 1336 без змін.   Х Х
Альтернатива 3 Внесення змін до постанови № 1336 Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" Відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми, визначеної у пункті 1 цього аналізу регуляторного впливу, передбачається:

1) уточнити граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій для суб'єктів господарювання у розмірі 500 тис. гривень та 250 тис. гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ суб'єкта господарювання. Уточнення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій дозволить суб’єктам господарювання, до складу яких входять декілька окремих об’єктів торгівлі (надання послуг), не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, у разі не перевищення граничного розміру розрахункових операцій кожним окремим об’єктом.

Таке уточнення зроблено з урахуванням інфляційних процесів, які відбулися за період дії постанови № 1336, а також зважаючи на специфіку торговельної діяльності та надання окремих видів послуг і, виходячи з розрахунку, що структурні підрозділи з обсягом товарообороту більше зазначеного розміру є прибутковими і суб'єкти господарювання матимуть змогу придбати касові апарати;

2) установити, що незалежно від обраного виду діяльності, зазначеного у Переліку, платники єдиного податку (фізичні особи-підприємці) у яких протягом календарного року обсяг доходу перевищив 1 млн. гривень, обов’язково застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України;

3) доповнити нормою щодо непоширення дії цієї постанови на суб'єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, оскільки продаж цих товарів здійснюється виключно через реєстратори розрахункових операцій;

4) виключити з Переліку форми та умови підприємницької діяльності, при здійсненні яких суб'єкти господарювання обов’язково повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій, зокрема реалізація білетів державних лотерей, оскільки відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" реалізація цих білетів здійснюється через реєстратори розрахункових операцій, крім продажу цих білетів через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

5) уточнити у Переліку норму щодо надання послуг з видачі дозволів з вилову риби та полювання, а саме: дозволи видаються на право здійснення любительського і спортивного рибальства та на добування мисливських тварин. Надання таких послуг є сезонним, а розрахунки за ці послуги часто проводяться за місцем їх надання, тобто в мисливських та риболовних господарствах, що розташовуються в лісі, степу або горах, на берегах водоймищ та переважно у сільській місцевості, тобто у місцях з відсутнім або нестабільним електропостачанням.

Довідково. Рибальство у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову віднесено до спеціального використання.

У разі коли водні живі ресурси зосереджуються у певних місцях на рибогосподарських водоймах протягом тривалого часу, любительське і спортивне рибальство здійснюється за плату та за наявності дозволу на спеціальне використання водних живих ресурсів із застосуванням певних знарядь їх лову (добування) на окремих ділянках рибогосподарських водойм у визначені терміни та з обов'язковим дотриманням правил рибальства і норм вилову.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

Реалізація регуляторного акта забезпечить вирішення визначених проблем та сприятиме усуненню перешкод суб’єктам господарювання – представникам малого бізнесу при здійсненні роздрібної торгівлі споживчими товарами та наданні послуг з незначним обсягом розрахункових операцій за рахунок зменшення витрат на ведення діяльності та спрощення порядку проведення розрахункових операцій.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), а також витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), не проводився, оскільки регулювання спрямоване на спрощення порядку проведення розрахункових операцій виключно для суб’єктів малого підприємництва. Оцінка вигод і витрат суб’єктів малого підприємництва здійснена в рамках Розділу III. (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

Прийняття постанови дозволить привести нормативно-правовий акт у відповідність до законодавства України та актуалізувати положення Переліку, а також усунути перешкоди, які можуть створити підґрунтя для виникнення конфліктних ситуацій між контролюючими органами та суб’єктами господарювання..

Прийняття та оприлюднення проекту постанови в установленому порядку забезпечить доведення його вимог до суб’єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття постанови не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання положень регуляторного акта є постійною.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – додаткових надходжень не передбачається.
 2. Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта, буде залежати від розміру річного обсягу розрахункових операцій.
 3. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта:

У разі не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій, витрачання коштів і часу на придбання реєстратора розрахункових операцій (реєстрація його в органах доходів і зборів, технічне обслуговування, ремонт тощо), не відбуватиметься.

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями проекту регуляторного акта – високий, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) в розділі "Документи" підрозділ "Обговорення проектів документів".

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на Урядовому порталі.

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники (за інформацією Держстату):

Кількість суб’єктів господарювання розмір річного обсягу розрахункових операцій яких не перевищив 500 тис.грн. та відповідно 250 тис. гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового та повторного періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до Міністерства.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим НЕФЬОДОВ
[1] http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Найближчі події

Онлайн-консультація щодо спецводокористу...

Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо спеціального водокористування та проведення р...

Дивитись

Онлайн-консультація щодо державного регу...

«Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо державного регулювання ринку моторних палив.

Дивитись