Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини»

 

I.   Визначення проблеми

На сьогодні, внаслідок недосконалості обліку лісових ресурсів та механізму підтвердження походження деревини, відсутності єдиної державної системи щодо збирання, накопичення, обробки та надання інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів на всіх етапах їх обліку постійними лісокористувачами, у лісовому секторі існує явище нелегальної вирубки лісів та тіньового обігу лісоматеріалів. Продаж нелегально заготовленої деревини здійснюється на підставі підроблених товаросупровідних документів, що призводить до збільшення обсягів вчинення правопорушень, які містять ознаки кримінальних злочинів.

Нелегальна діяльність у лісовому секторі щороку завдає державі мільйонних збитків. Так, у 2015 році в державному лісовому фонді лісогосподарських підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України виявлено понад 6,5 тис. випадків здійснення незаконних рубок, під час яких заготовлено близько 24,2 тис. куб. м лісоматеріалів. Загальна сума заподіяної шкоди державі становить близько 87 млн. гривень.

Так, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 1090-р схвалено Концепцію створення єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі – Концепція), яка була спрямована на розв’язання проблеми незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини шляхом створення єдиної державної системи електронного обліку деревини.

З метою реалізації Концепції, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.11.2009 р. № 1408-р затверджено план заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку деревини (далі – план заходів), в якому було передбачено етапи реалізації відповідних заходів.

На виконання вищезазначених актів Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства (Держлісагентство) створено програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати автоматизований електронний облік лісоматеріалів, який охоплює постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини та належать до сфери управління Держлісагентства.

Проте існуюче програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати автоматизований електронний облік лісоматеріалів, не поширюється на інших постійних лісокористувачів, що здійснюють лісогосподарську діяльність на території України.

На сьогодні саме єдина державна система електронного обліку є єдиним інструментом, який дозволяє державі відстежувати походження деревини від моменту заготівлі до реалізації за межі України і тим самим унеможливлюється обіг деревини невідомого (сумнівного) походження. На думку міжнародних експертів запровадження електронного обліку всіма постійними лісокористувачами (комунальними, науково-дослідними, військовими тощо) дозволить повністю ліквідувати тіньовий ринок деревини в Україні, який на сьогодні оцінюється близько 10%.

По підрахункам різних експертів, тіньовий ринок деревини в 2010 році складав близько 3,18 млн. м3 деревини. В 2013 році, після запровадження єдиної державної системи електронного обліку, обіг деревини на тіньовому ринку знизився майже на 800 тис. м3 (≈ на 20%). А в 2014 році після повноцінного функціонування даної системи практично у всіх ресурсних лісогосподарських підприємствах та після набуття чинності спільного наказу Міністерства інфраструктури та Міністерства аграрної політики та продовольства України № 961/707 від 29.11.2013, яким було затверджено спеціалізовану форму товарно-транспортної накладної ТТН-ліс, що формується та друкується лише у єдиній державній системі електронного обліку, «тіньовий ринок» деревини в Україні склав близько 1,4 млн.м3. Приведені дані стосуються всіх постійних користувачів і звісно даний показник був би значно меншим, якщо б єдину державну систему електронного обліку запровадили не лише підприємства Держлісагентства, але й інші постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини.

Окрім вищенаведеного єдина державна система електронного обліку має значний і внутрішній ефект для підприємства, яке безпосередньо здійснює електронний облік деревини, який полягає у автоматизації обліку та підвищенні якості управлінських рішень.

Тому, зазначені проблеми пропонується розв’язати шляхом встановлення обов’язковості ведення єдиної державної системи електронного обліку деревини, яка буде охоплювати всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, шляхом прийняття регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки, мова йде про відсутність дієвого інструменту державного контролю, в наслідок чого існує тіньовий ринок лісоматеріалів та інструмент його забезпечення – незаконна заготівля деревини.

У даній сфері відсутні діючі регуляторні акти.

II.            Цілі державного регулювання

Проект акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Прийняття проекту акта забезпечить зменшення тіньового обігу деревини на 100 % .

 

III.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.    Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Такий спосіб не забезпечує зменшення або усунення ризиків здійснення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини. Відсутність єдиної державної системи електронного обліку деревини, загальнообов’язкової для всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини зберігає ризики потрапляння на ринки деревини нелегально заготовлених лісоматеріалів, що призводить до втрат державного лісового фонду та нанесення збитків державі.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини.

Корупційні ризики (підробка дозвільних та первинних документів)

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним з огляду на можливість створення в Україні ефективної системи підтвердження законності походження лісоматеріалів на всіх етапах обігу на території України. Така система охопить всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, дозволить суттєво зменшити ризики здійснення незаконних рубок та мінімізує існування тіньового ринку деревини в Україні.

2.    Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Мінімальні

(27 % території лісового фонду (близько 3 млн. куб. м лісоматеріалів щорічної заготівлі лісоматеріалів) не охоплено єдиною державною системою електронного обліку деревини, існує ризик потрапляння на ринок незаконно заготовлених лісоматеріалів, відсутній дієвий механізм обміну інформацію між ЦОВВ щодо перевірки законності походження лісоматеріалів).

 

Витрати на: відшкодування шкоди, завданої незаконними вирубками, що покладається на державні лісогосподарські підприємства;

на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва), інтенсивне та нераціональне використання лісових ресурсів.

Недоотримання державою податків, внаслідок реалізації деревини, лісоматеріалів незаконного походження, на тіньовому ринку.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні.

Потребує значних трудових затрат та витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України.

 

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Зменшення витрат на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалого циклу виробництва), інтенсивного та нераціонального використання лісових ресурсів,

Зменшення ризиків вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини шляхом автоматизації збирання та відстеження інформації про походження лісоматеріалів, їх заготівлю та реалізацію, посилення відповідальності посадових осіб на лісозаготівлях.

Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на 15 % пов’язаних із здійсненням контролю посадовими особами Держлісагенства та його територіальними органами за походженням та внутрішнім обігом деревини в країні.

Зменшення затрат часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні на 15 %.

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів шляхом поступового зменшення обсягу тіньового ринку деревини в Україні на 25%.

Наблизить державне регулювання в цій сфері до вимог Європейського Союзу.

Витрати на функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини забезпечуються за рахунок власних коштів постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (з основним видом діяльності згідно КВЕД «02.20», «02.10», «16.10», «16.21», «16.23», «16.24», «31.0», «16.29»), одиниць

-

1500

1500

-

3000

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

50%

50%

-

100%

 

 

 

Вимоги регулювання стосуватимуться лише 619 постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізації деревини. Разом з тим, кількість підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та підключені до Системи ЕОД на момент запровадження регулювання складає 270 одиниць. Враховуючи викладене, кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання - 349 одиниць.

Сукупна вартість витрат суб’єктів малого підприємництва, пов’язаних із запровадженням регулювання в сумі 114 589 613 грн є незначною та становить 0,4 % їх річного сукупного доходу від реалізації заготовленої деревини (28 950 000 000 грн). Крім того, затрати на запровадження системи ЕОД входять до собівартості реалізованої продукції, і в кінцевому результаті перекладаються на споживача. Так, затрати одного споживача в результаті запровадження системи ЕОД, будуть становити лише 6 грн. на один куб деревини, це всього 0,4% середньої вартості одного куба деревини, що реалізується на ринку.

Довідково: В цілому на ринку деревини працюють близько 2500 суб’єктів господарювання. Постійними лісокористувачами в середньому у рік заготовляється 19,3 млн. куб. м ліквідної деревини, яка реалізується на ринку. В середньому вартість 1 куб. м. деревини становить 1500 грн. В результаті реалізації деревини, сума сукупного доходу усіх постійних лісокористувачів складає 28 950 000 000 грн.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Мінімальні

(неконтрольований ринок лісоматеріалів призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)

На відшкодування збитків, завданих незаконними рубками, збитки понесені від простою реалізованої лісоматеріалів через перевірку фактів вчинення корупційних правопорушень

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні

(ризик помилок при здійсненні ручної фіксації інформації, неможливість відстеження процесів заготівлі та реалізації лісоматеріалів)

На матеріально-технічне забезпечення, збитки від простою реалізованих лісоматеріалів через допущені помилки.

Прогнозні витрати на рік для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть – 360 000 грн.

Прогнозні показники витрат суб’єктів господарювання загалом складатимуть 125 640 000грн.

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Забезпечить підвищення продуктивності постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини за рахунок автоматизації процесів, пов’язаних зі здійсненням лісогосподарської діяльності.

Дозволить суб’єктам господарювання в режимі реального часу спостерігати за інформацією щодо походження заготівлі та реалізації лісоматеріалів на всій території України

На функціонування системи електронного обліку деревини.

Прогнозні витрати на рік для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 328 337 грн.

Прогнозні витрати на п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 655 685 грн.

Прогнозні показники витрат у перший рік регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 114 589 613 грн.

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 228 834 065 грн.

 

 

IV.                 Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного рег#1075;улювання

 

 

3

Зазначений спосіб дозволяє врегулювати відносини, пов’язані з обігом деревини на території України, а також дозволить поширювати інформацію про її походження на засадах відкритості та прозорості.

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

2

Діюча система маркування та обліку деревини охоплює лише частину постійних лісокористувачів і не поширюється на всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини що здійснюють лісогосподарську діяльність на території України, що не дозволяє повною мірою відстежити законність походження деревини та подальшого її руху на території України.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

1

Відсутність електронного обліку деревини призведе до збільшення випадків вчинення незаконних рубок та зростання корупційної складової в лісовій галузі, а також зростання тіньового ринку деревини.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

 

Підвищення продуктивності постійних лісокористувачів.

Можливість спостереження в режимі реального часу за інформацією щодо походження заготівлі та реалізації деревини на всій території України.

Зменшення ризику вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.

Збільшення рівня надходжень до бюджетів всіх рівнів на 25%.

Охоплення всіх постійних лісокористувачів на території України.

Наближення державного регулювання до вимог Європейського Союзу.

Зменшення затрат часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні на 15 %.

Витрати на функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини за рахунок власних коштів постійних лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. Прогнозні витрати на рік для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 328337 грн.

Прогнозні витрати на п’ять років для одного малого суб’єкта господарювання складатимуть 655685 грн.

Прогнозні показники витрат у перший рік регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 114 589 613 грн

Прогнозні показники витрат за п’ять років регулювання для суб’єктів господарювання загалом складатимуть 228 834 065 грн.

Даний спосіб повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень.

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Мінімальні

(не вся деревина охоплюється державним регулюванням, неконтрольований ринок деревини призводить до втрат лісового фонду України, а також збитків суб’єктів господарювання)

Витрати на відшкодування постійними лісокористувачами шкоди, завданої незаконними рубками, а також витрати держави та постійних лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на відновлення пошкодженого лісового фонду (тривалий цикл виробництва)

Не забезпечить зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини, буде продовжувати призводити до втрат лісового фонду України та нанесення збитків державі.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Відсутні

Потребує значних витрат на матеріально-технічне забезпечення, в тому числі з Державного бюджету України

Не відповідає вимогам ЄС щодо функціонування систем моніторингу руху деревини.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 3

Прийняття проекту постанови

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

 

Повністю відповідає вимогам сучасності та сприятиме переходу стандартів обігу деревини на більш продуктивний та прозорий рівень. Наблизить їх до вимог ЄС. Дозволить охопити всіх постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини на території України. Дозволить зменшити ризики вчинення незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини в Україні, зменшить ризик вчинення корупційних правопорушень у сфері заготівлі та реалізації деревини.

Зовнішні чинники відсутні.

Альтернатива 1

Збереження status quo

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

 

Не забезпечує зменшення або усунення ризиків вчинення незаконних вирубок та існування тіньового ринку деревини, призводить до значних втрат лісового фонду України та нанесення збитків державі.

Зовнішні чинники відсутні.

Альтернатива 2

Облік деревини на основі паперового документообігу

 

Спосіб оцінюється, як такий, що потребує вдосконалення

Не відповідає вимогам Європейського Союзу щодо функціонування систем моніторингу руху деревини, вигоди відсутні. Вимагає значних витрат, оскільки витрати суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини при веденні обліку на основі паперового документообігу, за п'ять років, складатимуть 628 200 000 грн.

Зовнішні чинники відсутні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується:

-        впровадити загальнообов’язкову систему електронного обліку деревини;

-        забезпечити функціонування системи електронного обліку деревини;

-        забезпечити чітку регламентацію дій щодо електронного обліку деревини, маркування деревини та встановлення правових засад функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини в цілому.

-        забезпечити внесення постійними лісокористувачами, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини інформації щодо: лісосічного фонду, дозвільних документів на підставі яких здійснюється заготівля лісоматеріалів і ялинок новорічних, походження лісоматеріалів і ялинок новорічних, породи лісоматеріалів, їх кількісних, якісних характеристик та призначення, часових показників здійснення операцій з лісоматеріалами тощо, договорів, укладених з метою реалізації деревини тощо.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення територіальними органами Держлісагентства інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

1)    провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання;

2)    переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання;

3)    передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси в лісовій галузі, інтереси суб’єктів господарювання – учасників ринку обігу лісової продукції, покращить імідж держави на міжнародній арені та підвищить рівень довіри громадян до працівників лісової галузі.

 

VI.  Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Постійні лісокористувачі, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини несуть матеріальні затрати на функціонування системи електронного обліку деревини за рахунок власних коштів.

Розроблено додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. Суб’єкти малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання більше 10%.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Витрати великих суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади не передбачаються, а тому зазначені розрахунки витрат згідно Додатку 2 та Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводились.

Витрати середніх суб’єктів господарювання наведені згідно Додатку 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта відповідно.

 

VII.          Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер.

Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили на виконання яких розроблений цей проект регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.

 

VIII.    Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначеної у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

1.Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – прогнозується збільшення на 25%.

2.Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта – 3000 суб’єктів господарювання (КВЕД 02.10; 02.20; 16.10; 16.21; 16.23; 16.24; 16.29; 31.0).

3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекта акту та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Держлісагентства (http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index) у розділі "Регуляторна діяльність", підрозділ "Проекти регуляторних актів".

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, пов'язані з виконанням вимог акта:

1) час, що необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 168 годин на процедуру організації виконання вимог регулювання;

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання для виконання вимог акта – орієнтовно 328 337 грн. на придбання необхідного обладнання та процедуру організації виконання вимог регулювання.

5. Кількість підприємств лісогосподарської діяльності, які підключились до системи електронного обліку деревини – орієнтовно 349 одиниць.

6.Зменшення випадків незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 30%.

7.Зменшення заподіяної шкоди державі від незаконної вирубки лісу – орієнтовно на 30%.

8. Зменшення обсягів бюджетних (адміністративних) витрат на 15 % пов’язаних із здійсненням контролю посадовими особами Держлісагентства та його територіальними органами за походженням та внутрішнім обігом деревини в країні.

9. Зменшення затрат часу посадовими особами Держлісагентства та його територіальних органів пов’язаних з обробкою інформації та прийняття управлінських рішень, з метою належного контролю за обігом деревини в країні на 15 %.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту постанови та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня конання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено внесення відповідних змін.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за результатами перевірок, проведених структурними підрозділами Держлісагентства та його територіальними органами.

 

Т.в.о. Голови

Державного агентства

лісових ресурсів України

 

 

 

Х.В. Юшкевич

___ _____________ 2017 р.

 

 

Додаток 2

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо.

 

Придбання: 1.КПК – 10 шт. Х 14850грн= 148500 грн;

2.Термопринтеру - 10шт. Х 7 000 грн1= 70 000 грн;

3.Засобів для маркування бирок - 10шт. Х 2 800 грн1=

28 000 грн;

 

 

 

0.00грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

246 500грн

Допоміжні засоби:

4.Бирки пластикові -40 000 шт. Х 1,50грн. = 60 000 грн;

5.Термопапір - 200 шт. Х 9 грн.1= 1800 грн.

 

60 000 грн.+1800 грн.=61 800 грн.

309 000грн.

Разом, грн

308 300

 

555 500

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)
(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень
(за рік)

Періодичні (за наступні роки)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосk#1077;редньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Періодичні (за наступні роки)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу

не передбачені

не передбачені

 

 

Додаток 4

До Методики

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

(до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдину державну систему електронного обліку деревини» - далі Система ЕОД)

 

1.      Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04 липня 2016 року по 29 липня 2016 року.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.      

Проведено нараду з представниками лісогосподарських підприємств (постійними лісокористувачами), які здійснюють електронний облік деревини, а саме:

Директором ДП "Тетерівське ЛГ" Гоцуляком Д. С.,

тел. 8 (045 77) 33-052;

Директором ДП "Білоцерківське ЛГ"

Вітряком А. В.

Тел. 8 (04563) 4-77-30;

Директором ДП "Дубенське ЛГ" Юркевич О.О. тел. 8(03656)4-92-35

 

 

 

3

В цілому регулювання сприймається.

 

Отримано інформацію про те, що для виконання вимог регулювання необхідно: укласти договір з оператором з впровадження та організаційно-технічного супроводу Системи ЕОД;

Придбати: комплект КПК, термопринтер, набір засобів для кріплення бирок, бирки та термопапір. Також, витрати на: технічне обслуговування обладнання, забезпечення функціонування Системи ЕОД, навчання спеціалістів, оплата адміністратору ЕОМ та за зв'язок.

 

2.      

Проведено опитування директорів Державних лісових господарств, шляхом заповнення ними Анкет, щодо витрат на впровадження ЕОД, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 1090-р.( Зведена інформація щодо анкетного опитування лісогосподарських підприємств, додається).

 

24

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію: щодо витрат на впровадження та ведення електронного обліку деревини;

щодо річного обсягу заготівлі деревини за 2015 рік;

щодо витрат на один куб.м деревини;

щодо кількості інших процедур, в рамках прямих та адміністративних витрат суб’єктів малого підприємництва, на виконання вимог регулювання, та їх вартості.

 

2.      Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, з основним видом діяльності КВЕД «02.10», «02.20», «16.10», «16.21», «16.23», «16.29», «31.0» на яких поширюється регулювання, станом на 01.01.2016 року: 3000 одиниці, у тому числі малого підприємництва 1500 одиниць( з яких постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини 619 одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 50 %.

кількість постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, та належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України та підключені до Системи ЕОД, складає 270 одиниць.

Відповідно, враховуючи викладене, кількість суб'єктів малого підприємництва на яких поширюється зазначене регулювання та щодо яких буде здійснюватися розрахунок витрат, складає - 349 одиниць.

 

3.      Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Для підрахунку витрат малого підприємництва на виконання вимог регулювання - запровадження та ведення Системи електронного обліку деревини, за основу взято витрати одного підприємства, річний обсяг заготівлі деревини, якого за 2015 рік, складає в середньому 35 000 куб.м.

Для належного виконання вимог регулювання (маркування заготовлених лісоматеріалів та ялинок новорічних, внесення до Системи ЕОД відповідної інформації та формування первинних облікових, товаросупровідних документів у Системі ЕОД з можливістю використання електронного цифрового підпису) одному лісогосподарському підприємству, необхідно придбати наступне обладнання*:

10 комплектів обладнання КПК;

10 термопринтерів;

10 засобів маркування деревини;

40 000 бирок;

200 шт. термопаперу.

*Дані отримані за результатами проведених консультацій з представниками малого підприємництва.

Розрахунок прямих та адміністративних витрат одного суб’єкта малого підприємництва, крім витрат на інші процедури, проводився лише з урахуванням його витрат, у перший стартовий рік, оскільки припущено, що підприємство не буде придбавати нове обладнання, так як наведена кількість обладнання є достатньою для виконання вимог регулювання.

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці.

 

 

 

 

1.1

КПК

10шт. Х 14850 грн1= 148 500 грн.

0.00грн

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

148500грн.

1.2

Термопринтер

10шт. Х 7 000 грн1= 70 000 грн.

0.00грн.

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

70 000 грн.

1.3

Засіб для маркування бирок

10шт. Х 2 800 грн1=

28 000 грн.

0.00грн.

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

28 000 грн.

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5.

 

Інші процедури:

 

 

 

 

 

Придбання наступних допоміжних засобів:

Формула:
кількість необхідних засобів Х на їх вартість

 

 

 

5.1

Бирки пластикові

40 000 шт.Х 1,50грн.1= 60 000грн.

40 000 шт.Х 1,50грн.1= 60 000 грн.

60 000 грн.+ 60 000 грн. Х 4 роки =

300 000 грн.

5.2

Термопапір

200 шт.Х 9 грн.1= 1800 грн.

200 шт.Х 9 грн.1= 1800 грн.

1800 грн.+1800 грн. Х 4 роки = 9000 грн.

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

308 300 грн.

 

Х

555 500 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

 

 

349 одиниць2

0 одиниць

 

349 одиниць2

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відп&##1086;відний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

308 300 грн. Х 349 одиниць = 107 596 700 грн.

Х

555 500грн Х 349 одиниць = 193 869 500

грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук постанови в мережі Інтернет; за результатами консультацій)3 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)4 Х 1 постанову (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11,92 грн.

 

(вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195,00 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 23,84 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

11,92 грн. (витрати на пошук постанови в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук постанови в мережі Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 11,92 грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання( видачу наказів, інструкцій, укладання договорів, навчання спеціалістів тощо) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

168 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій)5 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)4 Х 5 (кількість процедур) = 20 025 грн.

 

 

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

168 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій)5 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)4 Х 5 (кількість процедур) = 20 025 грн.

11.

Процедури офіційного звітування

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

13.

Інші процедури:

 

 

 

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

20037грн.

Х

20037грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

 

349 одиниць2

 

349 одиниць2

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

6 992 913грн.

Х

 

6 992 913 грн.

 

 

 

Примітки:

 

1.Джерело отримання інформації щодо вартості обладнання, необхідного для здійснення електронного обліку деревини:.

- Комплект обладнання КПК – 14 850 грн за 1 шт. – http://carens.com.ua/tovari.html;

- Термопринтер – 7 000 грн за 1 шт - http://topscan.com.ua/p18252173-mobilnyj-printer-chekov.html (Інтернет-магазин Топскан);

- Бирки – 1,50 грн. за 1 шт - http://latschbacher.com.ua/category/birki-signumat (Компанія «Латчбахер Україна»);

- Термопапір – 9 грн. (80 мм, 19м) - http://latschbacher.com.ua/product/termo-papir (Компанія «Латчбахер Україна»);

- Набір засобів для кріплення бирок - 2800 грн. за 1 набір - http://kozakplus.com/shop/product/codimex-tag-holder/(Інтернем-магазин Козакплюс).

2.Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

Припущено, що кількість постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини (суб’єктів господарювання), що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), та наступний рік дорівнює кількості постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини (суб’єктів господарювання), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого підприємництва станом на 01.01.2017.

3.Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему електронного обліку деревини» на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/). 4.У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати за 2015 рік (4195,00 грн.). Джерело отримання інформації: офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/.

5.Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій та анкетування (наведено у таблиці розділу 1).

6. Інформація про витрати на інші процедури в рамках прямих витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій та анкетування (наведено у таблиці розділу 1).

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України ««Про затвердження Положення про Єдину державну систему електронного обліку деревини», адміністратором Системи ЕОД є державне підприємство, що належить до сфери управління Держлісагентства, і яке забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів і ялинок новорічних, а також здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Системи ЕОД, надання доступу до неї.

Бюджетні витрати на забезпечення функціонування Системи ЕОД будуть здійснюватися в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на функціонування Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних підрозділів.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру, год

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,5

34 грн/год

1

349 од

5933

камеральні

0,5

34 грн/год

1

349 од

5933

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1

34 грн/год

1

349

11 866

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

17799

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

88995

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

4.      Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

107 596 700грн.

193 869 500грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6 992 913грн.

349 645 65грн.

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

114 589 613грн.

228 834 065

грн.

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

17 799грн.

88 995 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

114 607412 грн.

228 923 060 грн.

 

 

5.      Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат на суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонується такий компенсаторний механізм, як здійснення обліку деревини на основі паперового документообігу.

За перший рік регулювання передбачається зменшення витрат для суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів з 167 463 113грн. до 107 596 700 грн.

Однак, витрати суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини, на виконання запропонованого регулювання, за п'ять років, збільшаться з 114 589 613 грн до 228 834 065 грн

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проведено повторну оцінку витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур, починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

107 596 700 грн.

193 869 500 грн.

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

125 640 000 грн.

628 200 000 грн.

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-        18 043 300 грн.

+ 434 330 500 грн.

 

 

Найближчі події

Онлайн-консультація щодо спецводокористу...

Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо спеціального водокористування та проведення р...

Дивитись

Онлайн-консультація щодо державного регу...

«Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо державного регулювання ринку моторних палив.

Дивитись