Щодо оцінки виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги

Навести приклад розрахунку бюджетних витрат Держлісагентсва на впровадження електронного обліку лісу.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України ««Про затвердження Положення про Єдину державну систему електронного обліку деревини», адміністратором Системи ЕОД є державне підприємство, що належить до сфери управління Держлісагентства, і яке забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про походження, заготівлю та реалізацію лісоматеріалів і ялинок новорічних, а також здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Системи ЕОД, надання доступу до неї.

Бюджетні витрати на забезпечення функціонування Системи ЕОД будуть здійснюватися в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на функціонування Державного агентства лісових ресурсів України та його територіальних підрозділів.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру, год Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 0,5 34 грн/год 1 349 од 5933
камеральні 0,5 34 грн/год 1 349 од 5933
виїзні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 1 34 грн/год 1 349 11 866
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Разом за рік Х Х Х Х 17799
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 88995

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).