Тест малого підприємництва (М-Тест) (вихід учасника з товариства, стаття 24 проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

(вихід учасника з товариства, стаття 24 проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

 

1.      Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 16 березня 2016 року по 08 квітня 2016 року.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.      

Телефоні розмови з:

– адвокатським об’єднанням «Спенсер і Кауфманн», юрист практики корпоративного права та M&A Каргова Віта, тел. (044) 288-67-07; проведено 18.03.2016;

– кафедра господарського права Київського національного університету імені Шевченка, аспірант кафедри, адвокат, спеціаліст з корпоративного права Богуш Марина Костянтинівна, тел. (095) 255-58-54; проведено 22.03.2016.

2

В цілому регулювання сприймається.

 

Отримано інформацію, що для виконання вимог регулювання (вихід учасника з товариства) необхідно: здійснити розрахунок вартості частки учасника, що вийшов з товариства; підготувати лист про вартість частки учасника, що вийшов з товариства; направити учаснику, який вийшов з товариства, лист про розмір його частки (поштовим відправленням); провести бухгалтерський облік операцій пов’язаних із зменшенням розміру статутного капіталу.

Уточнено час, який може витрачатися на виконання даного регулювання, середню кількість учасників в товаристві з обмеженою та додатковою відповідальністю (4 особи), та основні витрати (часові та фінансові) бізнесу.

2.      

Робочі зустрічі з Офісом ефективного регулювання, експерт офісу, спеціаліст з корпоративного права Пишняк Ірина Олексіївна, тел. (066) 570-18-97; проведено 21.03.2016, 23.03.2016

 

 

 

 

1

В цілому регулювання сприймається.

Уточнено час, який може витрачатися на виконання даного регулювання, середню кількість учасників в товаристві з обмеженою та додатковою відповідальністю (4 особи), та основні витрати (часові та фінансові) бізнесу.

3.      

Робочі зустрічі з представниками (директорами) товариств:

Десницькою Оленою Анатоліївною ТОВ «Стоматологічний центр імплантації», тел.093 730 60 54; Проведено 05.04.2016р.

Панасенко Ганною Олексіївною ТОВ «Нікелева компанія», тел. 096 340 64 25; Проведено 06.04.2016р.

Богдан Мариною Костянтинівною ТОВ «Інже&##1085;ерно – будівельна компанія «Алтана» тел. 094 821 85 21. Проведено 04.04.2016р.

3

В цілому регулювання сприймається.

Уточнено час, який може витрачатися на виконання даного регулювання, середню кількість учасників в товаристві з обмеженою та додатковою відповідальністю (4 особи), та основні витрати (часові та фінансові) бізнесу.

 

1.             Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 512000 осіб, у тому числі малого підприємництва 22404 осіб та мікропідприємництва 489596 осіб;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,5 %.

 

2.             Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5.

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

Х

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

512000

товариств1

(кількість

суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 17.03.2016

512000 товариств

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання кожний рік)

512000

товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) + 512000 товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у наступний рік) Х 4 роки = 2560000

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн. (рядок 6) Х 512000

товариств (рядок 7) = 0,00 грн.

Х

0,00 грн. (рядок 6) Х 2560000 товариств (рядок 7) = 0,00 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість законів

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет; за результатами консультацій)2 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11,92 грн.

 

вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195,00 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 23,84 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

11,92 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у наступний рік) = 11,92 грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

11.

Процедури офіційного звітування

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

13.

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

13.1.

Розрахунок вартості частки учасника, що вийшов з товариства. Формула:

витрати часу на розрахунок вартості частки учасника товариства Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

2 год.4 (час, який витрачається на розрахунок вартості частки учасника товариства) Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 = 47,68 грн.

 

вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195,00 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 23,84 грн.

2 год.4 (час, який витрачається на розрахунок вартості частки учасника товариства) Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 = 47,68 грн.

 

47,68 грн.

(витрати на розрахунок вартості частки учасника товариства у перший рік) + 47,68 грн.

(витрати на розрахунок вартості частки учасника товариства у наступний рік) Х 4 роки = 238,40 грн.

13.2.

Підготовка листа про вартість частки учасника, що вийшов з товариства.

Формула:

витрати часу на підготовку листа Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на підготовку листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) = 11,92 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на підготовку листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) = 11,92 грн.

11,92 грн. (витрати на підготовку листа у перший рік) + 11,92 грн. (витрати на підготовку листа у наступний рік) Х 4 років = 59,60 грн.

13.3.

Направлення учаснику, який вийшов з товариства, листа про розмір його частки (поштовим відправленням)5

Формула:

вартість пошт&##1086;вого відправлення + час, який витрачається на направлення поштового відправлення Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2,85 грн. (вартість поштового відправлення (конверт з маркою)6 + 0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на направлення листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 1 лист (кількість листів, які необхідно підготувати) = 33,97 грн.

2,85 грн. (вартість поштового відправлення (конверт з маркою)6 + 0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на направлення листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) Х 1 лист (кількість листів, які необхідно підготувати) = 33,97 грн.

33,97 грн. (витрати на підготовку листа в перший рік) + 33,97 грн. (витрати на підготовку листа у наступний рік) Х 4 років = 169,85 грн.

13.4.

Проведення бухгалтерського обліку операцій пов’язаних із зменшенням розміру статутного капіталу.

Формула:

витрати часу на процедуру Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва(з/плата) Х кількість процедур.

8 год.(час, який витрачається бухгалтером для здійснення відповідних операцій; за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) =190,72грн.

8 год.(час, який витрачається бухгалтером для здійснення відповідних операцій; за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) =190,72грн.

190,72грн. (витрати на здійснення бухгалтерського обліку відповідних операцій у перший рік) +190,72грн. (витрати на здійснення бухгалтерського обліку відповідних операцій у наступний рік) Х 4 роки = 953,6 грн.

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,92 грн. (рядок 9) + 0,00 грн. (рядок 10) + 0,00 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 47,68 грн. (рядок 13.1) + 11,92 грн. (рядок 13.2) + 33,97 грн. (рядок 13.3) + 190,72 грн. (рядок 13.4) =296,21грн.

Х

11,92 грн. (рядок 9) + 0,00 грн. (рядок 10) + 0,00 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 238,40 грн. (рядок 13.1) + 59,60 грн. (рядок 13.2) + 169,85 грн. (рядок 13.3) + 953,6 грн. (рядок 13.4) = 1433,37 грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

512000

товариств1

(кількість

суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 17.03.2016

512000 товариств

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання кожний рік)

512000

товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) + 512000 товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у наступний рік) Х 4 роки = 2560000

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

296,21 грн. (рядок 14) Х 512000 товариств (рядок 15) = 151659520 грн.

Х

1433,37 грн. (рядок 14) Х 2560000 товариств (рядок 15) = 3669427200 грн.

 

 

 

Примітки:

1.                  Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

2.      Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), дорівнює кількості суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 17.03.2016.

3.                  Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/). Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації, є оціночною та одержана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці пункту 1 цього М-тесту).

4.                  Джерело отримання інформації: офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ (Архів/Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2015 році).

5.                  Інформація є оціночною та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці пункту 1 цього М-тесту).

6.                  Припущено, що повідомлення учаснику про розмір його частки буде здійснюватись у письмовій формі поштовим відправленням. Зазначене обумовлено доцільністю створення належної доказової бази у випадку виникнення судових спорів.

7.                  Джерело отримання інформації: веб-сайт Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» http://poshta.kiev.ua/nishop.php.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державні органи не здійснюють облік виходу учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

відсутні

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

відсутні

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

3.      Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00 грн.

0,00 грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

151659520

грн.

3669427200

грн.

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0,00 грн. + 151659520 грн. = 151659520 грн.

0,00 грн. + 3669427200грн. = 3669427200

грн.

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 грн.

0,00 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

151659520 грн. + 0,00 грн. = 151659520 грн.

3669427200 грн. + 0,00 грн. = 3669427200

грн.

 

4.      Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат на суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такий компенсаторний механізм: передбачити у частині третій статті 24 проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що повідомлення учасника, який вийшов з товариства про вартість його частки може здійснюватися в електронній формі за допомогою мережі інтернет.

У зв’язку з цим частину третю статті 24 проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» пропонуємо викласти у такій редакції:

«3. Учасник товариства вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації зменшення розміру статутного капіталу на розмір частки такого учасника. Не пізніше одного місяця з дня, коли товариство дізналось чи мало дізнатись про вихід учасника, воно зобов’язане за допомогою засобів телекомунікацій повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки.».

 

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проведено повторну оцінку витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур:

 

a.           Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання на основі запропонованих компенсаторів

 

 

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5.

Інші процедури

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

Х

0,00 грн. (рядок 1) + 0,00 грн. (рядок 2) + 0,00 грн. (рядок 3) + 0,00 грн. (рядок 4) + 0,00 грн. (рядок 5) = 0,00 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

512000

товариств1

(кількість

суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 17.03.2016

512000 товариств

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання кожний рік)

512000

товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) + 512000 товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у наступний рік) Х 4 роки = 2560000

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн. (рядок 6) Х 512000

товариств (рядок 7) = 0,00 грн.

Х

0,00 грн. (рядок 6) Х 2560000 товариств (рядок 7) = 0,00 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість законів

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук закону в мережі Інтернет; за результатами консультацій)2 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 1 закон (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись) = 11,92 грн.

 

вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195,00 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 23,84 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

11,92 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у наступний рік) = 11,92 грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

11.

Процедури офіційного звітування

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

13.

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

13.1.

Розрахунок вартості частки учасника, що вийшов з товариства. Формула:

витрати часу на розрахунок вартості частки учасника товариства Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

2 &##1075;од.4 (час, який витрачається на розрахунок вартості частки учасника товариства) Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 = 47,68 грн.

 

вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати = 4195,00 грн. / 22 дні (кількість робочих днів у 1 місяці) / 8 годин (робочий час протягом 1 дня) = 23,84 грн.

2 год.4 (час, який витрачається на розрахунок вартості частки учасника товариства) Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 = 47,68 грн.

 

47,68 грн.

(витрати на розрахунок вартості частки учасника товариства у перший рік) + 47,68 грн.

(витрати на розрахунок вартості частки учасника товариства у наступний рік) Х 4 роки = 238,40 грн.

13.2.

Підготовка листа про вартість частки учасника, що вийшов з товариства.

Формула:

витрати часу на підготовку листа Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на підготовку листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) = 11,92 грн.

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на підготовку листа; за результатами консультацій)4 Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) = 11,92 грн.

11,92 грн. (витрати на підготовку листа у перший рік) + 11,92 грн. (витрати на підготовку листа у наступний рік) Х 4 років = 59,60 грн.

13.3.

Проведення бухгалтерського обліку операцій пов’язаних із зменшенням розміру статутного капіталу.

Формула:

витрати часу на процедуру Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва(з/плата) Х кількість процедур.

8 год.(час, який витрачається бухгалтером для здійснення відповідних операцій; за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) =190,72грн.

8 год.(час, який витрачається бухгалтером для здійснення відповідних операцій; за результатами консультацій)Х 23,84 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати) =190,72грн.

190,72грн. (витрати на здійснення бухгалтерського обліку відповідних операцій у перший рік) +190,72грн. (витрати на здійснення бухгалтерського обліку відповідних операцій у наступний рік) Х 4 роки = 953,6 грн.

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,92 грн. (рядок 9) + 0,00 грн. (рядок 10) + 0,00 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 47,68 грн. (рядок 13.1) + 11,92 грн. (рядок 13.2) + + 190,72 грн. (рядок 13.3) =262,24грн.

Х

11,92 грн. (рядок 9) + 0,00 грн. (рядок 10) + 0,00 грн. (рядок 11) + 0,00 грн. (рядок 12) + 238,40 грн. (рядок 13.1) + 59,60 грн. (рядок 13.2) + 953,6 грн. (рядок 13.3) = 1263,52 грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

512000

товариств1

(кількість

суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 17.03.2016

512000 товариств

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання кожний рік)

512000

товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік) + 512000 товариств (кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у наступний рік) Х 4 роки = 2560000

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

262,24 грн. (рядок 14) Х 512000 товариств (рядок 15) = 134266880 грн.

Х

1263,52 грн. (рядок 14) Х 2560000 товариств (рядок 15) =

3 234611200

грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державні органи не здійснюють облік учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, справжність підписів яких підлягає нотаріальному засвідченню на рішенні загальних зборів про затвердження змін до статуту товариства/статуту товариства у новій редакції.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

відсутні

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

відсутні

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

b.          Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання на основі запропонованих компенсаторів

 

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,00 грн.

0,00 грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

134266880 грн.

3 234611200

грн.

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

0,00 грн. +134266880 грн. =134266880 грн.

0,00 грн. +

3 234611200 грн. = 3 234611200 грн

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 грн.

0,00 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

134266880 грн. + 0,00 грн. = 134266880 грн.

3 234611200 грн. + 0,00 грн. =

3 234611200 грн.

 

c.           Порівняння витрат суб'єктів малого підприємництва на основі запропонованих компенсаторів

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

151659520 грн.

3669427200 грн.

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

 

134266880 грн.

 

3 234611200 грн.

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

151659520грн. –134266880 грн. = 17392640грн.

3669427200грн. –

3 234611200 грн. = 434816000грн.

Аналіз

запропонованого проектом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» регулювання -

Вихід учасника з товариства ( стаття 24 )

 

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюватиметься регулювання: 512000 осіб, у тому числі малого підприємництва 22404 осіб та мікропідприємництва 489596 осіб;

 

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справлятиме вплив 97,5 %.

 

 

Витрати одного суб’єкта підприємницької діяльності на виконання вимог регулювання:

 

·      у перший стартовий рік - 296,21грн.

·      за п’ять років - 1433,37 грн.

Сумарні витрати малого підприємництва ( 512000 товариств) на виконання запланованого регулювання:

 

·      у перший стартовий рік – 151 659 520 грн.

·      за п'ять років – 3 669 427 200 грн.

 

 

Запропоновано такий компенсаторний механізм: передбачити у частині третій статті 24 проекту, що повідомлення учасника, який вийшов з товариства про вартість його частки, може здійснюватися в електронній формі за допомогою мережі інтернет.

 

Зміна вартості регулювання малого підприємництва у випадку застосування запропонованого компенсаторного механізму:

 

·      у перший стартовий рік: 17 392 640 грн.

 

·      за п’ять років: 434 816 000 грн.