Тест малого підприємництва (М-Тест) 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання– Зміна форматних зон для розміщення об’єктів реклами у м. Києві

 Додаток до Аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від  26 січня 2012 року № 20/7357 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в м. Києві».


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання– Зміна форматних зон для розміщення об’єктів реклами у м. Києві

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" вересня  2016 р. по "13" вересня 2016 р.

Вид консультації

Кількість осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Консультації із спеціалістами ТОВ «СВ Аутдор": директором - Булан А.П.; Финансовим директором - Полинською А. І. та юристом компанії  - Рубашка А., тел. 044 482 08 08.

 

3

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне електрообладнання вартість якого в середньому становить - 252 350 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РК  з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження в середньому  – 2029 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РК з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Демонтувати в середньому 6 РК для забезпечення виконання вимог регулювання. Вартість демонтажу 1 РК складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РК. Заглиблення фундаменту 1 РК складає 10 000 грн.

Інші часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 176 год. Середня кількість процедур – 4.

 

 

2.

Робочі зустрічі із спеціалістами

ТОВ "Сан Стрім":бухгалтером – Івановою Ю. О.; менеджером - Карпина О.М.; юристом -  Хмиль О.

3

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне електрообладнання вартість якого в середньому становить – 200 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РК  з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 3 000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РК з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Демонтувати в середньому 6 РК для забезпечення виконання вимог регулювання. Вартість демонтажу 1 РК складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РК. Заглиблення фундаменту 1 РК складає 10 000 грн.

Інші часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 200 год. Середня кількість процедур – 4.

 

3.

Консультації із спеціалістами

ТОВ "Луверс": бухгалтером- Лепеховою Є.А.; заступником директора Росинським Є. В.; юристом Лежневою В. тел.(044)585-70-22.

3

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне електрообладнання вартість якого становить - 250 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РК  з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 2000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РК з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Демонтувати в середньому 6 РК для забезпечення виконання вимог регулювання. Вартість демонтажу 1 РК складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РК. Заглиблення фундаменту 1 РК складає 10 000 грн.

Інші часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 180 год. Середня кількість процедур – 4.

 

4.

Консультації із спеціалістами

ТОВ "МСА ГРУПП": директором - Науменко О. В.; менеджером - Войкіним В. К. тел. 38093697-72-93.

2

В цілому регулювання не сприймається.

Отримано інформацію, що у перший стартовий рік впровадження регулювання одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

1.Придбати необхідне електрообладнання, вартість якого становить – 250 000 грн. за одиницю.

2. Погодити розташування РК  з Київміськсвітлом та іншими установами. Вартість погодження – 2000 грн.

3.Розірвати угоди на технічне та інше обслуговування РК з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.).

4. Демонтувати в середньому 6 РК для забезпечення виконання вимог регулювання. Вартість демонтажу 1 РК складає 5 000 грн.

5. Заглибити фундамент в середньому 2 РК. Заглиблення фундаменту 1 РК складає 10 000 грн.

Інші часові  витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 0,5 год на одного оператора ринку реклами.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 170 год. Середня кількість процедур – 4.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 231 (одиниць), з них  малого підприємництва 18 (одиниць) та мікропідприємництва 213 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,9 %.

Оскільки, відповідно до п.5 проекту рішення КМР дозволи на розміщення реклами в місті Києві та погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності, видані до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку їх дії, відповідно кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання в перший рік (стартовий рік упровадження регулювання) та наступний рік  відповідатиме показникам зазначеним у наведеній нижче таблиці.

Кількісний аналіз змін на одного оператора ринку реклами у розрізі дати кінця дії Дозволів*

 

2016р.

2017р.

2018-2021р.р.

За 5 років

Кількість операторів на яких поширюватимуться вимоги регулювання

61

91

178

 

Кількість рекламних конструкцій, од

573

3 059

4 371

8 003

Кількість рекламних конструкцій на одного оператора, од

9

34

26

14

Кількість рекламних конструкцій, яка підлягає демонтажу, од

367

2066

3144

5 578

Питома вага РК, що підлягає демонтажу після закінчення строку дії Дозволу

64%

67%

68%

68%

Питома вага РК, що підлягає демонтажу у розрізі строку реалізації

7%

37%

56%

100%

Кількість рекламних конструкцій, яка підлягає зміні, од

72

320

600

992

Питома вага РК, що підлягає зміні після закінчення строку дії Дозволу

13%

10%

13%

12%

Питома вага РК, що підлягає зміні у розрізі строку реалізації

7%

32%

61%

100%

Кількість РК що підлягають демонтажу на 1 оператора реклами

6

23

18

9

Кількість РК що підлягають зміні на 1 оператора реклами

1

4

3

2

Середня кількість РК, що підлягає заглибленню на одного оператора

2

6

5

3

* Аналіз проведено на підставі інформації, яка міститься  в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).


 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (одноразові витрати )

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

1 РК(кількість РК, що потребують заміни)х252 3501 грн.(вартість однієї одиниці )= 252 350 грн.

4 РК (кількість РК, що потребують заміни) х 252 350 грн.(вартість однієї одиниці )= 1 009 400грн. 

2РК (кількість РК, що потребують заміни) х 252 350 грн.(вартість однієї одиниці )Х 5 років= 2 018 800грн. 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік – погодження розташування РК  з Київміськсвітлом та іншими установами

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість погодження

1РК(кількість РК, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) = 2029 грн.

4РК(кількість РК, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) = 8116 грн.

2РК(кількість РК, що потребують заміни) х 2029 грн.(вартість погодження) х 5 років = 

20 290 грн.

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити):

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

254 379 грн.

 

1017516 грн.

 

2 039 090 грн.

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

61 (кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2016 році)

 91(кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017році)

231(кількість операторів, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

8

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

15 517 119 грн.

Х

 

471 029 790 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

0,5 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій)2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно ознайомитись)  = 28,39 грн.

0,00

(припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання у перший рік; за результатами консультацій)

28,39 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на  пошук акту в мережі  Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 28,39 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Кількість процедур = 4

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 4 процедури =

34 341 грн.

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 Х 4 процедури =

34 341 грн.

34 341 грн. + 34 341 грн. Х 4 роки = 171 705 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити):

13.1

Витрати на розірвання угод на технічне та інше обслуговування РК з підрядниками з комунальними підприємствами, енергопостачальними компаніями та ін.)

Формула:

витрати часу на розірвання угод, тощо Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на процедуру (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 =

8 585 грн.

176 год. (час, який витрачається суб’єктами на процедуру (за результатами консультацій))2 Х 48,78 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)3 =

8 585 грн.

8 585 + 8 585 Х 4 роки =

42 925 грн.

13.2

Витрати на демонтаж РК для забезпечення виконання вимог регулювання

 Формула: кількість РК, які підлягають демонтажу Х вартість роботи

6 РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 оператора в 2016 році ) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РК) 4   =

30 000 грн.

23РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 оператора в 2017 році ) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РК) 4   =

115 000 грн.

9РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 оператора за 5 років) х 5000 грн.(вартість демонтажу однієї РК)4 х 5років =

225 000 грн.

13.3

Витрати на заглиблення фундаменту РК

Формула: кількість РК, які підлягають заглибленню Х вартість роботи

2 РК(середня кількість РК, що підлягають заглибленню на 1 оператора в 2016 році ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РК) 4   =

20 000 грн4.

6 РК(середня кількість РК, що підлягають заглибленню на 1 оператора в 2017 році ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РК) 4   =

 60 000 грн.

3РК(середня кількість РК, що підлягають заглибленню на 1 оператора за 5 років ) х 10 000 грн.(вартість заглиблення однієї РК)4   =

150 000 грн.

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13.1+13.2+13.3)

92 954 грн.

217 926 грн.

589 658 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. ( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)).

61(кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2016 році)

91 (кількість операторів реклами, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017році)

231(кількість операторів, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

16

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

5 670 194 грн.

Х

 

136 211 088 грн.

 

 

 

 

 


Примітки:

1.   Вартість нового РК-  http://scrollerm2.com.ua/

 

2.Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1)

3. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної заробітної плати у місті Києві за 2016 рік (8 586,00 грн.). Джерело отримання інформації: офіційний сайт Державної служби статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/reg_zp_m/reg_zpm16_u.htm

4. Інформація є оціночною та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці пункту 1 цього М-тесту).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 0,5

48,78 

234 

 22829

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

камеральні

 0,1

48,78 

28 

234 

31961  

виїзні

 0,5

 48,78

 28

 234

159803 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 0,5

 48,78

12

 234

68487

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 0,25

 48,78

12

 234

34244

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

16

 48,78

1

 234

182632

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,1

48,78 

 28

 234

31961 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 -

 -

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 531 917

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 2 659 585

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

 

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

15 517 119

471 029 790

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування,  грн.

5 670 194

136 211 088

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання,   грн.

21 187 313

607 240 878

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

531 917

2 659 585

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн.

21 719 230

609 900 463

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.