Тест малого підприємництва (М-Тест)

Додаток

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

1.       Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого та мікропідприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 лютого 2017 року по 22 лютого 2017 року.

 

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.      

Робоча зустріч з:

Керівником підрозділу Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України – Ярмоловським Ю. Є.

Проведено 20.02.2017

 

 

1

Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо кількості суб’єктів малого та мікро-підприємництва на яких поширюватимуться вимоги запропонованого регулювання.

2.      

Робочі зустрічі з Офісом ефективного регулювання (BRDO), експертами офісу:

Лабою Мирославом (0672407477) та

Лавриненко Ігорем (0674090651)

Проведено 15.02.2017

2

Запропоноване регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо орієнтовної кількості суб’єктів малого та мікропідприємництва на яких поширюватимуться вимоги запропонованого регулювання.

3.      

Телефонні розмови з (директорами) компаній (малих та мікро с/г), які здійснюють реалізацію побутової техніки та електроніки (не використовують реєстратори розрахункових операцій), які проведені 20.02.2017:

 

1.Компанія BELL, м. Харків Бережний К. (067 575 33 77);

 

2.Компанія NT-COM-UA, м. Одеса. Зозуля І.(067 485 37 21);

 

3.Компанія ASSOL, м. Черкаси Прудивус О. (093 517 65 60);

 

4.Компанія EURO-TECHNIKA, м. Львів Кадикало О.(097 053 60 89);

 

5.Компанія SOFTLINE м. Луцьк, Перлов В. (098 581 18 88);

 

6. Компанія Quadro-new, м. Чернівці, Строєв А.(096 629 99 98);

 

7.Компанія GALSAN, м. Львів, Гагалюк Ю.(097 474 22 22).

 

 

7

Запропоноване регулювання не сприймається.

Отримано інформацію про те, що для виконання вимог регулювання необхідно:

1.Придбати РРО (в середньому 1 РРО та укласти договір на сервісно-технічне обслуговування РРО з Центром сервісного обслуговування (ЦСО);

Фінансові витрати в середньому 6500 грн. Часові витрати на придбання РРО та укладання договору на сервісно -технічне обслуговування – 8 годин;

2. Здійснити реєстрацію РРО :

Резервування фіскального номера в ДПІ;

Подання зарезервованого номеру в Центр сервісного обслуговування;

Отримання Довідки про опломбування РРО та Акт введення РРО в експлуатацію;

Подання Довідки про опломбування РРО та Акту введення РРО в експлуатацію до органів доходів і зборів; Часові витрати складатимуть 64 години.

3. Придбання книги обліку касових операцій та реєстрація її в органах доходів і зборів;

Часові витрати – 24 години.

4. Витрати на процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання. В середньому витрачається 3 години.

5. Витрати на процедури організації виконання вимог регулювання. В середньому 40 годин в місяць на ведення книги обліку касових операцій.

6. Витрати на забезпечення процесу перевірок. В середньому 4 години на дві перевірки в рік (які очікуються).

7. Витрати на витратні матеріали: Придбання касової стрічки – в середньому 3 рулона в місяць.

8. Витрати на підготовку РРО до роботи та введення в експлуатацію, що включає: роботи по введенню в експлуатацію РРО, фіксалізація РРО, введення шапки чеку, програмування до 20 найменувань товарів, підготовка до роботи однієї особи, опломбування РРО засобами контролю тощо. Середня вартість таких послуг, які надаються ЦСО – 300 грн.

9. Витрати на технічне обслуговування РРО. Середня вартість послуг з технічного обслуговування ЦСО одного РРО в місяць, в середньому становить – 180 грн.

10. Витрати на передачу інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку(в середньому 60 Мб/день).

 

 

2.       Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 50 000;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3.       Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 

1шт.(необхідна кількість РРО для одного с/г; за результатами консультацій)Х 6500 грн1.(мінімальна вартість одног#1075;о РРО) = 6 500грн.

0,00

(суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

6500 грн.+ 0,00 грн.

(витрати на придбання РРО у наступний рік)Х 4 роки = 6 500 грн.

1.1

Еквівалент витраченого часу на придбання РРО

Формула:

витрати часу на пошук та купівлю РРО Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (мінімальна заробітна плата)

 

8 год.(час, необхідний для пошуку та купівлі РРО) Х 19.34 грн. (вартість робочого часу на 2017 рiк)2 = 155 грн.

 

(Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік установлено, що у 2017 році мінімальна заробітна плата:

 

у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень;

 

у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.)

0,00

(суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

155 грн.+ 0.00грн.(витрати на придбання РРО у наступний рік) Х 4 роки = 155 грн.

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2.1

Вартість реєстрації РРО (у тому числі отримання резервного номера та реєстраційного посвідчення)

Формула:
витрати часу на реєстрацію РРО Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (мінімальна заробітна плата)

 

64 год.(витрати часу на реєстрацію РРО)Х19.34грн. (вартість 1 часу роботи виходячи із норми робочого часу на 2017 рік) = 1238грн.

0,00

(суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

1238 грн.+ 0.00 грн.(витрати на реєстрацію РРО у наступний рік) Х 4 роки =

1 238грн.

2.2

Разова підготовка ЦСО РРО до роботи та введення в експлуатацію, що включає:

роботи по введенню в експлуатацію РРО, фіксалізація РРО, введення шапки чеку, програмування 20 найменувань товарів, підготовка до роботи однієї особи, опломбування РРО засобами контролю.

300 грн.(середня вартість послуг ЦСО по регіонах України; за результатами консультацій)Х= 300 грн.

0,00

(суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік)

300 грн.+0,00 грн.Х4 роки= 300 грн.

2.3

Вартість передачі інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку

60 Мб/день (трафік, необхідний для передачі інформації на центральний сервер (до 50 Мб Х 6 грн./день = 180 грн.)

180 грн.Х 1рік(12 міс.) = 2160 грн.

2160 грн.

2160 грн.+2160 грн. Х4 роки= 10800 грн.

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

 

 

 

3.1

Придбання касової стрічки

Формула:
Кількість витратних матеріалів необхідних одному с/г на рік Х 12 місяців Х середню вартість одиниці

3 рулона(середня кількість рулонів, яка необхідна одному с/г в місяць Х 12 місяців Х 5,70 (середня вартість одного рулона) грн. = 205 грн

205грн.

205 грн. + 205 грн. Х 4 роки = 1025 грн.

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

180 грн./міс.(середня вартість послуг з технічного обслуговуван ня РРО ЦСО в мсіяць) Х 12 місяців Х 1 одиницю (середня кількість РРО на одного С\Г; за результатами консультацій) =

2160 грн.

2160 грн.

2160 грн.+2160 грн. Х 4 роки = 10800 грн.

5.

 

Інші процедури:

 

 

 

 

 

 

5.1

Придбання книги обліку касових операцій

Формула:
прямі витрати на придбання книги обліку розрахункових операцій Х кількість необхідних книг одному суб'єкту малого підприємництва.

70 грн.(вартість однієї книги обліку розрахункових операцій) Х 1 книга (кількість книг, необхідних для ведення обліку розрахункових операцій в рік) = 70 грн.

 

70 грн.

70 грн. + 70 грн. Х 4 роки = 350 грн.

5.2

Реєстрація книги обліку касових операцій в органах доходів і зборів

витрати часу на реєстрацію Книги обліку розрахункових операцій Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (мінімальна заробітна плата)

 

8 год.(витрати часу на реєстрацію РРО; за результатами консультацій) Х 19.34 грн. = 155 грн.

159 грн.

155 грн. (витрати на реєстрацію Книги в перший рік)+155 грн. (витрати на реєстрацію Книги в наступний рік) Х 4 роки = 775 грн.

6.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

12 943 грн.

Х

31943 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

 

 

500003

 

500003

8.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

647 150 000грн.

Х

1597150000 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

3 год. (час, який витрачається с/г на пошук закону в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій)4 Х 19,34 грн. =

58 грн.

 

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

58 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук закону в мережі Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 58грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

40 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур в місяць (за результатами консультацій)) Х 19,34 грн. Х 1 процедура( ведення книги обліку касових операцій)Х12 місяців = 9283 грн.

 

 

9283 грн.

9283грн. (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у перший рік) + 9283 грн. (витрати на розроблення та впровадження внутрішніх процедур у наступний рік) Х 4 роки = 46415 грн.

11.

Процедури офіційного звітування*

*Розрахунок не проводився, оскільки, передбачено, що подання підсумкової (звітної)

інформації про обсяги розрахункових операцій до органів доходів і зборів здійснюється безпосередньо РРО в електронній формі по дротових або

бездротових каналах зв'язку. Вартість передачі інформації дротовими каналами зв’язку/бездротовими каналами зв’язку зазначена у пункті 2.3 розрахунку «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання.

 

0,00

(витрати відсутні)

 

0,00

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

4 год.(час, який витрачається на забезпечення процесу перевірки)Х19.34 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з мінімальної заробітної плати в 2017 році)Х 1 особа Х 2 перевірки в рік(за результатами консультацій)= 155 грн.

155 грн.

155 грн. (витрати на забезпечення процесу перевірок в перший рік) + 155грн. (витрати на забезпечення процесу перевірок в наступний рік) Х 4 роки = 775 грн.

13.

Інші процедури:

 

 

 

14.

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

9 496 грн.

Х

47248 грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.

 

50000

 

50000

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

474 800 000грн.

Х

 

2 362 400 000грн.

 

 

 

Примітки:

1.                    Джерело отримання інформації щодо вартості реєстратора розрахункових операцій: http://kassa-24.com.ua/

2.                           У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з 1 січня 2017 року становить - 19,34 гривні. Джерело отримання інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-193.

 

3.                           Джерело отримання інформації: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/extractedr).

Припущено, що кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання у перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), та наступний рік дорівнює кількості суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та є суб’єктами малого (у тому числі мікро-) підприємництва станом на 15.02.2017.

4. Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результати пошуку Закону України "Про реєстратори розрахункових операцій" на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua) та наказу Міністерства фінансів України № 547 від 14.06.2016р. "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій" ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0918-16).

5.Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Державні органи не здійснюють облік учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю щодо ведення реєстру учасників товариства.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.

 

 

 

 

 

  • Надання консультаційних послуг с/г;
  • Прийняття та опрацювання заявки с/г на реєстрацію РРО;
  • Видача довідки про резервування фіскального номера;
  • Прийняття та опрацювання акта введення в експлуатацію та довідки про опломбування РРО;
  • Видача реєстраційного посвідчення на застосування РРО;
  • Проведення персоналізації РРО;
  • Реєстрація книги обліку касових операцій.

 

 

 

 

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

 

 

 

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): копії, переоформлення, дублікат

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

відсутні

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

відсутні

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 

 

 

4.       Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6 47 150 000грн.

1 600 000 000грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

474 800 000грн.

2 426 000 000грн.

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

1 121 950 000грн.

3 959 550 000грн.

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 грн.

0,00 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 121 950 000грн.

3 959 550 000грн.

 

 

5.       Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарни#1093; витрат на суб’єктів малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонується такий компенсаторний механізм, як застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами мікропідприємництва лише при реалізації побутових товарів (технічно складних), які підлягають гарантійному ремонту(обслуговуванню) або гарантійній заміні, вартість яких перевищує 5 000 грн.

Припущено, що у випадку запровадження такого регулювання, кількість суб’єктів мікропідприємництва на яких поширюватиметься запропоноване регулювання зменшиться на 50%. Тобто, з 50 000 одиниць до 25000 одиниць.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів мікро підприємництва проведено повторну оцінку витрат суб'єктів мікро підприємництва для скорегованих процедур, починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

1 121 950 000грн.

3 959 550 000грн.

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

560 975 000 грн.

1 979 775 000 грн.

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

- 560 975 000 грн.

- 1 979 775 000 грн.