Приклади механізмів та заходів

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми та оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Щодо механізмів та заходів

Для розв’язання проблеми пропонується:

впровадити загальнообов’язкову систему електронного обліку деревини;

забезпечити функціонування системи електронного обліку деревини;

забезпечити чітку регламентацію дій щодо електронного обліку деревини, маркування деревини та встановлення правових засад функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини в цілому.

забезпечити внесення постійними лісокористувачами, які здійснюють заготівлю та реалізацію деревини інформації щодо: лісосічного фонду, дозвільних документів на підставі яких здійснюється заготівля лісоматеріалів і ялинок новорічних, походження лісоматеріалів і ялинок новорічних, породи лісоматеріалів, їх кількісних, якісних характеристик та призначення, часових показників здійснення операцій з лісоматеріалами тощо, договорів, укладених з метою реалізації деревини тощо.

здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення територіальними органами Держлісагентства інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання;

переглянути внутрішні операційні та управлінські процеси для забезпечення виконання вимог регулювання;

передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

Найближчі події

Онлайн-консультація щодо спецводокористу...

Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо спеціального водокористування та проведення р...

Дивитись

Онлайн-консультація щодо державного регу...

«Залишайте ваші коментарі, зауваження і пропозиції щодо державного регулювання ринку моторних палив.

Дивитись