Реалізація Європейського зеленого курсу у транспорті

Транспортний сектор є одним із найбільших джерел забруднення та викидів парникових газів. Більша частина комерційних та приватних транспортних засобів є застарілими, неефективними та мають значний негативний вплив на довкілля. Особливо це стосується вживаних транспортних засобів, які у свій час неконтрольовано були завезені на територію України.

Рівень безпеки перевезень, обсяг споживання енергії та вплив на навколишнє природне середовище транспорту в українських містах не відповідають сучасним вимогам. Забруднення, спричинене транспортом, не лише негативно впливає на стан довкілля, а й на здоров’я мешканців міст, оскільки 90-95% викидів забруднюючих речовин у повітря міст припадає на автомобільний транспорт. Питання шумового забруднення міст транспортом також є однією з серйозних проблем поруч із забрудненням атмосферного повітря.

Серед пріоритетних сфер для України у рамках Європейської зеленої угоди розглядається екологізація транспорту. Це, окрім іншого, передбачає: скорочення викидів парникових газів у секторі на 90%, збільшення частки сталих видів транспорту, таких як залізничний і внутрішній водний, жорсткіші стандарти викидів забруднюючих речовин для транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння, розвиток інфраструктури для електромобілів та водневих транспортних засобів.

Проблеми з розвитком екологічніших видів транспорту, таких як залізничний і водний, низький розвиток мультимодального транспорту, та збільшення експансії авіаційного та автомобільного – як персонального, так і в секторі вантажних перевезень, не сприяють екологізації транспорту. Україні потрібен набір політик, щоб активно спрямовувати транспортний сектор до низьковуглецевого майбутнього.