Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу будівель та споруд

У загальносвітовій будівельній індустрії зайнято близько 7% працездатного населення світу, і вона є однією з найбільших галузей світової економіки з ринком щонайменше у 10 трильйонів доларів США. Але при цьому галузь має потенціал збільшення доданої вартості будівельної діяльності завдяки підвищенню інтелектуальної складової щонайменше на 1,6 трильйона доларів США.

Як один із найбільших споживачів сировини та супутньої продукції, будівельна галузь відзначається вкрай неефективним використанням ресурсів та високими показниками генерації відходів - до 25-30% від загального об’єму у процесі виконання будівельних робіт. Саме тому, європейська стратегія Green Deal приділяє важливе значення будівництву та реновації. З урахуванням  Європейського Зеленого Курсу вони повинні здійснюватися задля розвитку «зеленого» будівництва та безвуглецевого виробництво як елементів циркулярної (замкненого циклу) економіки та для зменшення вартості рахунків за енергію. Також, що особливо важливо для України через необхідність реалізації масштабної програми повоєнної відбудови, у самій стратегії ЄЗК зафіксоване прагнення потроїти швидкість ремонту всіх будівель, щоб зменшити забруднення, що відбувається під час цих процесів.

На сучасний ринок будівельних послуг значно впливає технологічний розвиток та глобальне проникнення інновацій на всіх етапах сукупності технологічних процесів будівництва та управління життєвим циклом об’єкта. Саме інновації, нові технології та підходи, у першу чергу, формують майбутні тренди та тенденції як глобального, так і національного ринку будівництва.

На даному етапі можна констатувати, що сучасна будівельна галузь в Україні не перейшла до етапу інтенсивного розвитку, а досі розвивається за екстенсивним сценарієм. Підвищення інтелектуальної складової у загалі будівельних інвестицій та в організації самого процесу будівництва та суміжних є критично важливим фактором для переходу до інтенсивного розвитку галузі в цілому.

На кінець 2020 року у країні налічувалося 1 014,8 млн кв.м загальної площі житла. У 2021 році було введено в експлуатацію ще 11,4 млн кв.м загальної площі. З такими темпами будівництва фахівцям варто враховувати реальний термін життєвого циклу житлової будівлі, який наразі в Україні може складати щонайменше 89 років.

Всі поточні тренди, що здатні сформувати майбутній ландшафт та логіку розвитку як сфери будівництва, так і індустрії будівельних матеріалів, залежать від швидких темпів впровадження нових технологій та інновацій. Такі кроки передбачають підвищення рівня інтелектуальної складової як у процесах, так і в собівартості продукції на будівельному ринку. Прогнозовано зростатиме рівень вимог до виконавців робіт та представників регуляторних органів: інспекторів, проєктувальників, інженерів технічного нагляду та консультантів, виконавців будівельних робіт на місцях, фахівців, що забезпечують експлуатацію та технічну підтримку об’єктів протягом всього життєвого циклу, тощо.