Ринок енергоефективності та енергозбереження для малого і середнього бізнесу

На сьогодні структура паливно-енергетичного балансу в Україні економічно недоцільна і несе загрозу для її енергетичної та національної безпеки.  Перш за все, необхідне удосконалення   державної політики, яка б спонукала споживачів до належного обліку та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії. 

Саме енергозбереження дозволить отримати потрійний ефект:

  • раціоналізувати витрати енергетичних ресурсів у процесі продукування ВВП та підвищити конкурентоспроможність енергоринку;
  • забезпечити економію фінансових ресурсів домогосподарств, які споживають енергоресурси;
  • знизити техногенне навантаження на навколишнє природне середовище.

 

 

Етапи

Онлайн консультація
завершено Переглянути
Національний круглий стіл
завершено Переглянути
Підсумки консультацій
в плані
Біла книга
в плані
Пакет змін
в плані